A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Historia Punkt podstawy programowej II.III.6.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Historia

Kryzys Rzeczypospolitej
Kryzys Rzeczypospolitej

Lekcja interaktywna prezentująca zagadnienia dotyczące kryzysu Rzeczpospolitej Polskiej w XVIII w. Dotyczy czasów saskich, dokonań ostatniego elekcyjnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, genezy, przebiegu i skutków I rozbioru ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
11050
Ostatnia wolna elekcja
Ostatnia wolna elekcja

Ekran interaktywny przedstawiający czasy ostatniej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej. Wyjaśnia okoliczności objęcia tronu przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zawiera informacje o reformach Stanisława Augusta, Szkole Rycerskiej, gospodarce polskiej w ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
10890
Od Sejmu Wielkiego do II rozbioru
Od Sejmu Wielkiego do II rozbioru

Ekran interaktywny przedstawiający wydarzenia od Sejmu Wielkiego do II rozbioru Polski. Wyjaśnia genezę zwołania Sejmu Wielkiego oraz jego nazwę. Przedstawia stronnictwa polityczne Sejmu Wielkiego, podjęte uchwały, program i działaczy Kuźnicy Kołłątajowsk...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
13741
Upadek Rzeczypospolitej
Upadek Rzeczypospolitej

Ekran interaktywny przedstawiający genezę, przebieg i skutki powstania kościuszkowskiego. Zawiera informacje o bitwie pod Racławicami. Wyjaśnia, czego dotyczył uniwersał połaniecki. Przedstawia genezę, przebieg i skutki III rozbioru polski, straty ludnośc...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
9587
Kryzys Rzeczypospolitej
Kryzys Rzeczypospolitej

Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentująca zagadnienia dotyczące kryzysu Rzeczypospolitej Polskiej w XVIII w. Przedstawia czasy saskie, dokonania ostatniego elekcyjnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, genezę, przebieg i skutki I rozb...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
7896
Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszy rozbiór Polski
Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszy rozbiór Polski

Uczniowie poznają przyczyny i skutki pierwszego rozbioru Polski. Dowiadują się, czym była konfederacja barska, jak przebiegało panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
6011
Powstanie kościuszkowskie. Trzeci rozbiór Polski
Powstanie kościuszkowskie. Trzeci rozbiór Polski

Scenariusz dotyczy postaci Tadeusza Kościuszki, jego dokonań oraz tego, co stało się z nim po klęsce powstania. Uczniowie dowiadują się, czym był Uniwersał połaniecki, jakie były konsekwencje trzeciego rozbioru Polski.

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
5567
Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego - Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (1772 r.)
Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego - Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (1772 r.)

Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z sytuacją polityczną Polski w pierwszych latach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, z próbami reform podejmowanymi przez władcę i jego otoczenie oraz polityką państw ościennych wobe...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
6157
Kultura polska w Oświeceniu
Kultura polska w Oświeceniu

Scenariusz dotyczy ram czasowych Oświecenia, twórców i dzieł kultury oświeceniowej w Polsce. Uczniowie dowiadują się, czym były obiady czwartkowe, Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji Narodowej, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
6670
Sejm Wielki i jego reformy. Konstytucja 3 Maja. Drugi rozbiór Polski
Sejm Wielki i jego reformy. Konstytucja 3 Maja. Drugi rozbiór Polski

Uczniowie dowiadują się, jakie były przyczyny i skutki drugiego rozbioru Polski, czym była konfederacja targowicka, jakie znaczenie dla Polski miało uchwalenie konstytucji.

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
13349
Odezwa Tadeusza Kościuszki do szlachty
Odezwa Tadeusza Kościuszki do szlachty

Odezwa Tadeusza Kościuszki, Naczelnika Sił Zbrojnych Narodowych, skierowana do szlachty mówiąca o koniecnzości i potrzebie zniesienia pańszczyzny (1794).

Gimnazjum
Historia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
5173
Stanisław August Poniatowski – ostatni król Rzeczpospolitej
Stanisław August Poniatowski – ostatni król Rzeczpospolitej

Lekcja dotyczy historii panowania ostatniego króla Polski. Uczniowie próbują ocenić rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
8693