ZalogujZarejestruj

10 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Historia Punkt podstawy programowej II.III.6.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Kryzys Rzeczypospolitej
11050
2010-11-15
Kryzys Rzeczypospolitej
Lekcja interaktywna prezentująca zagadnienia dotyczące kryzysu Rzeczpospolitej Polskiej w XVIII w. Dotyczy czasów saskich, dokonań ostatniego elekcyjnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, genezy, przebiegu i skutków I rozbioru ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Czasy Sasów
10117
2010-11-15
Czasy Sasów
Ekran interaktywny przedstawiający panowanie saskiej dynastii. Wyjaśnia kwestię objęcia tronu przez Augusta II Mocnego, uchwały i reformy „sejmu niemego”. Zawiera informacje o nieudanych próbach ekspansji Augusta II, życiu szlachty w cz...
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Ostatnia wolna elekcja
10890
2010-11-15
Ostatnia wolna elekcja
Ekran interaktywny przedstawiający czasy ostatniej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej. Wyjaśnia okoliczności objęcia tronu przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zawiera informacje o reformach Stanisława Augusta, Szkole Rycerskiej, gospodarce polskiej w ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Kryzys Rzeczypospolitej
7896
2010-11-15
Kryzys Rzeczypospolitej
Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentująca zagadnienia dotyczące kryzysu Rzeczypospolitej Polskiej w XVIII w. Przedstawia czasy saskie, dokonania ostatniego elekcyjnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, genezę, przebieg i skutki I rozb...
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszy rozbiór Polski
6011
2010-11-15
Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszy rozbiór Polski
Uczniowie poznają przyczyny i skutki pierwszego rozbioru Polski. Dowiadują się, czym była konfederacja barska, jak przebiegało panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Powstanie kościuszkowskie. Trzeci rozbiór Polski
5567
2010-11-15
Powstanie kościuszkowskie. Trzeci rozbiór Polski
Scenariusz dotyczy postaci Tadeusza Kościuszki, jego dokonań oraz tego, co stało się z nim po klęsce powstania. Uczniowie dowiadują się, czym był Uniwersał połaniecki, jakie były konsekwencje trzeciego rozbioru Polski.
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego - Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (1772 r.)
6157
2010-11-15
Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego - Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (1772 r.)
Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z sytuacją polityczną Polski w pierwszych latach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, z próbami reform podejmowanymi przez władcę i jego otoczenie oraz polityką państw ościennych wobe...
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Sejm Wielki i jego reformy. Konstytucja 3 Maja. Drugi rozbiór Polski
13349
2010-11-15
Sejm Wielki i jego reformy. Konstytucja 3 Maja. Drugi rozbiór Polski
Uczniowie dowiadują się, jakie były przyczyny i skutki drugiego rozbioru Polski, czym była konfederacja targowicka, jakie znaczenie dla Polski miało uchwalenie konstytucji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Unia polsko-saska
4489
2010-11-15
Unia polsko-saska
Uczniowie poznają panowanie Augusta II Mocnego, Augusta III. Dowiadują się, kim był Stanisław Leszczyński. Przedstawiona zostaje konfederacja w Tarnogrodzie i obrady Sejmu Niemego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Stanisław August Poniatowski – ostatni król Rzeczpospolitej
8693
2010-11-15
Stanisław August Poniatowski – ostatni król Rzeczpospolitej
Lekcja dotyczy historii panowania ostatniego króla Polski. Uczniowie próbują ocenić rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Szukaj poza portalem: