ZalogujZarejestruj

10 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Geografia Punkt podstawy programowej I.1.2 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Urodzenia i zgony
5022
2013-11-23
Urodzenia i zgony
Obliczenia przyrostu naturalnego w wybranych krajach świata, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Procesy demograficzne na świecie
8046
2013-11-23
Procesy demograficzne na świecie
Prezentacja przedstawiająca poszczególne fazy cyklu demograficznego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Przyrost naturalny na świecie
4846
2013-11-23
Przyrost naturalny na świecie
Przypomnienie definicji przyrostu naturalnego. Wyjaśnienie pojęcia przejścia demograficznego. Opisanie zmian liczby ludności na świecie ze wskazaniem przyczyn na poszczególnych kontynentach. Określenie współczesnych chorób cywilizacyjnych i sposobów i...
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Przejście demograficzne w krajach rozwijających się
3249
2011-09-01
Przejście demograficzne w krajach rozwijających się
 Najpopularniejsze kursy i wykłady rejestrowane i publikowane w Internecie przez grupę czołowych amerykańskich uniwersytetów. Pod każdym z wykładów znajdują się ponadto materiały, z których studenci przygotowują się do zajęć.T...
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Przejście demograficzne. Spadek liczby urodzeń w Europie
3516
2011-09-01
Przejście demograficzne. Spadek liczby urodzeń w Europie
Najpopularniejsze kursy i wykłady rejestrowane i publikowane w Internecie przez grupę czołowych amerykańskich uniwersytetów. Pod każdym z wykładów znajdują się ponadto materiały, z których studenci przygotowują się do zajęć.Tematy ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Przemiana demograficzna w Europie. Spadek umieralności
3195
2011-09-01
Przemiana demograficzna w Europie. Spadek umieralności
Najpopularniejsze kursy i wykłady rejestrowane i publikowane w Internecie przez grupę czołowych amerykańskich uniwersytetów. Pod każdym z wykładów znajdują się ponadto materiały, z których studenci przygotowują się do zajęć.Tematy ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Fazy rozwoju demograficznego
10892
2010-11-15
Fazy rozwoju demograficznego
Przedstawiono V faz rozwoju demograficznego, ich główne cechy, przyczyny oraz kraje, które przechodzą daną fazę.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Zaludnienie świata - scenariusz
2503
2010-11-15
Zaludnienie świata - scenariusz
Scenariusz lekcji, w trakcie której omawiane są zmiany liczby ludności na świecie oraz przyczyny tego stanu rzeczy. Omówiono również fazy rozwoju demograficznego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Zaludnienie świata - prezentacja
4394
2010-11-15
Zaludnienie świata - prezentacja
Prezentacja dotycząca wzrostu liczby ludności na Ziemi, omówiająca główne etapy wzrostu. Ukazano V faz rozwoju demograficznego, ich główne cechy, przyczyny oraz kraje, które przechodzą daną fazę, a także przyrost naturalny...
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Rozwój ludnościowy świata
2520
2010-11-15
Rozwój ludnościowy świata
Scenariusz lekcji zapoznającej uczniów z czynnikami mającymi wpływ na wzrost liczby ludności na świecie. W czasie zajęć uczniowie odkrywają zależności między rozwojem społeczeństw a liczbą urodzeń i zgonów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Szukaj poza portalem: