A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

984 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Geografia

Podstawa programowa do przedmiotu:  Geografia

Gęstość zaludnienia wybranych państw świata w 2012 roku
Gęstość zaludnienia wybranych państw świata w 2012 roku

Obliczanie gęstości zaludnienia wybranych państw świata, przy pomocy danych wejściowych, poddaj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3770
2013-11-23
Obliczanie wskaźnika lesistości
Obliczanie wskaźnika lesistości

Obliczanie wskaźnika lesistości wybranych krajów świata, przy pomocy danych wejściowych, poddaj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3925
2013-11-23
Lasy
Lasy

Prezentacja przedstawiająca zagadnienia związane z lasami.

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3398
2013-11-23
Lasy na świecie
Lasy na świecie

Wyjaśnienie pojęcia lesistości. Przedstawienie mapy politycznej oraz mapy stref krajobrazowych ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
2990
2013-11-23
Rozdział żywności w skali globalnej
Rozdział żywności w skali globalnej

Prezentacja przedstawiająca zagadnienia związane z rozdziałem żywności w skali globalnej. ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3198
2013-11-23
Struktura spożycia żywności na świecie
Struktura spożycia żywności na świecie

Omówienie norm żywieniowych, skutków głodu utajnionego i jawnego. Opisanie czynników wpływający...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
4148
2013-11-23
Obliczanie BMI
Obliczanie BMI

Obliczanie wartość BMI, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom. ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
2936
2013-11-23
Główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie
Główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie

Na czym polega rozwój rolnictwa. Jak dzielimy świat ze względu na regiony rolnicze. Rodzaje...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
6334
2013-11-23
Światowa produkcja mięsa wołowego
Światowa produkcja mięsa wołowego

Tworzenie wykresu kołowego pokazującego udział poszczególnych państw w światowej produkcji mięs...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
2945
2013-11-23
Uprawy i hodowle na świecie
Uprawy i hodowle na świecie

Ilustracja interaktywna przedstawiająca: uwarunkowania regionów rolniczych świata, produkcję ro...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3374
2013-11-23
Regiony świata dotknięte kryzysem
Regiony świata dotknięte kryzysem

Prezentacja przedstawiająca organizacje zajmujące się pomocą społeczeństwom w kryzysie. ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3124
2013-11-23
Kryzys
Kryzys

Omówienie panującego kryzysu na świecie. Podanie przyczyn wzrostu dysproporcji w rozwoju krajó...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
2708
2013-11-23