A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

228 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)

Podstawa programowa do przedmiotu:  Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)

Struktura władzy w spółkach kapitałowych
Struktura władzy w spółkach kapitałowych

Animacja prezentująca podział władzy w spółkach kapitałowych. Wprowadzająca pojęcie spółki z ogranic...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
2656
2010-11-15
Charakterystyka współczesnego świata
Charakterystyka współczesnego świata

Animacja przedstawiająca charakterystykę współczesnego świata, wyjaśniająca pojęcie globalizacji. Wy...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
2631
2010-11-15
Inwestycje w Polsce
Inwestycje w Polsce

Animacja prezentująca argumenty za inwestowaniem w Polsce. Wykorzystana może zostać przy omawianiu s...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
2592
2010-11-15
Rynek niemal doskonale konkurencyjny
Rynek niemal doskonale konkurencyjny

Pokaz ilustracji wprowadzający zagadnienie rynku niemal doskonale konkurencyjnego na przykładzie Gie...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
2799
2010-11-15
Formy rynku
Formy rynku

Ekran interaktywny przedstawiający formy rynku, uwzględniający różne rodzaje konkurencji, konkurencj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2122
2010-11-15
Podaż i prawo podaży
Podaż i prawo podaży

Ekran interaktywny wprowadzający pojęcie podaży, prawa podaży oraz czynników wpływających na zmiany ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
3508
2010-11-15
Budynek Sejmu RP
Budynek Sejmu RP

Ilustracja przedstawiająca budynek Sejmu - władzy ustawodawczej.  Może zostać wykorzystana przy omaw...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
4836
2010-11-15
Równowaga na rynku
Równowaga na rynku

Ekran interaktywny wprowadzający pojęcie równowagi na rynku, ilustruje równowagę rynkową i nadwyżkę ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
3967
2010-11-15
Popyt i prawo popytu
Popyt i prawo popytu

Ekran interaktywny wprowadzający pojęcie popytu, prawa popytu oraz podział na dobra komplementarne i...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2736
2010-11-15
Funkcjonowanie rynku
Funkcjonowanie rynku

Ekran interaktywny wprowadzający pojęcie rynku jako procesu ekonomicznego, przedstawiający przykłady...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2369
2010-11-15
Klasyfikacja rynku
Klasyfikacja rynku

Ekran interaktywny wprowadzający klasyfikację rynku, jego podział ze względu na przedmiot transakcji...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2485
2010-11-15
Formy i funkcje rynku
Formy i funkcje rynku

E-lekcja wprowadzająca zagadnienie rynku, jego formy, rodzaje i podstawowe funkcje. Przedstawia konk...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
4460
2010-11-15