A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

39 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający) Punkt podstawy programowej 2.4

Podstawa programowa do przedmiotu:  Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)

Consumer Classroom - portal edukacji konsumenckiej
Consumer Classroom - portal edukacji konsumenckiej

Portal Consumer Classroom zawiera obszerną bibliotekę zasobów, narzędzia interaktywne, forum dyskusy...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
10453
2013-10-25
Ekonomia w praktyce - program nauczania
Ekonomia w praktyce - program nauczania

Niniejszy program nauczania dotyczy przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce, realizowanego na...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
13220
2013-09-12
Podstawowe formy rynku
Podstawowe formy rynku

Lekcja interaktywna opisująca rynek i jego podział, konkurencję i jej formy, przedstawiająca rynek ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
3738
2010-11-15
NPV - wartość netto projektu
NPV - wartość netto projektu

Schemat przedstawia definicję oraz wzór na obliczanie wartości netto projektu (NPV). Materiał przyda...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2913
2010-11-15
Amortyzacja - metody
Amortyzacja - metody

Schemat obrazuje definicję amortyzacji i jej rodzaje stosowane w praktyce przez firmy. Schemat zawie...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
6164
2010-11-15
Likwidacja środków trwałych
Likwidacja środków trwałych

Na schemacie ukazane są zasady księgowania likwidacji środka trwałego, dokonanej wskutek zdarzenia l...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2836
2010-11-15
Spłata należności od odbiorców
Spłata należności od odbiorców

Schemat księgowania spłaty wszelakich należności pochodzących od odbiorców, którym sprzedaliśmy środ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
3270
2010-11-15
Spłata zobowiązań wobec dostawców
Spłata zobowiązań wobec dostawców

Schemat księgowania spłaty wszelakich zobowiązań wobec dostawców, za pomocą środków pochodzących z r...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
3822
2010-11-15
Amortyzacja w praktyce
Amortyzacja w praktyce

Schemat pokazuje sposób księgowania (dokonany na przykładzie) odpisów amortyzacyjnych. Zawiera także...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
4002
2010-11-15
Zakup towarów
Zakup towarów

Schemat przedstawia sposób księgowania faktury na zakup towarów wraz z opisem każdej operacji. Mater...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2832
2010-11-15
Wydanie zewnętrzne
Wydanie zewnętrzne

Schemat przedstawia wzory na obliczanie kwoty VAT, marży oraz wartości netto przy wystawianiu dowodu...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
3011
2010-11-15
Wydanie towarów
Wydanie towarów

Schemat przedstawia sposób księgowania wydawanych towarów przy wystawionym dowodzie WZ. Schemat zawi...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2901
2010-11-15