A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

11 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Chemia Punkt podstawy programowej II.14.4

Podstawa programowa do przedmiotu:  Chemia

Aminy
Aminy

Prezentacja o aminach – budowa, właściwości, otrzymywanie. Zawiera podstawowe informacje o aminach, które mogą być wykorzystane podczas lekcji w liceum.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
6681
Alkilacja amoniaku
Alkilacja amoniaku

Ilustracja przedstawia schemat reakcji alkilacji amoniaku.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2219
Redukcja aromatycznych nitrozwiązków
Redukcja aromatycznych nitrozwiązków

Animacja omawia powstawanie nitrozwiązków aromatycznych w wyniku reakcji nitrowania węglowodorów aromatycznych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2838
Dalsza alkilacja amin
Dalsza alkilacja amin

Animacja przedstawia reakcję dalszej alkilacji amin, powstałych podczas reakcji alkilowania amoniaku.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
1718
Aminy i amidy: reakcje i otrzymywanie
Aminy i amidy: reakcje i otrzymywanie

E-lekcja omawia zagadnienia dotyczące: alkilowania amoniaku i amin, najważniejszych metod otrzymywania amin alifatycznych i aromatycznych, wykorzystania ich w syntezie organicznej, rzędowości amidów ich właściwości oraz sposóbów ich o...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
7747
Otrzymywanie amin aromatycznych
Otrzymywanie amin aromatycznych

Ekran interaktywny przedstawia schemat reakcji syntezy amin aromatycznych oraz omawia metodę otrzymywania pierwszorzędowych amin aromatycznych poprzez redukcję aromatycznych nitrozwiązków.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2657
Otrzymywanie amidn alifatycznych
Otrzymywanie amidn alifatycznych

Ekran interaktywny przedstawia metody otrzymywania amin aliftycznych: alkilowanie amoniaku, redukcję amidów, redukcję nitryli.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
1672
Alkilowanie amoniaku i amin
Alkilowanie amoniaku i amin

Ekran interaktywny przedstawia metodę otrzymywania amin poprzez alkilowanie amoniaku.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
5344
Aminy i amidy: reakcje i otrzymywanie
Aminy i amidy: reakcje i otrzymywanie

E-lekcja omawia zagadnienia dotyczące: alkilowania amoniaku i amin, najważniejszych metod otrzymywania amin alifatycznych i aromatycznych, wykorzystania ich w syntezie organicznej, rzędowości amidów ich właściwości oraz sposóbów ich o...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3126
Aminy – otrzymywanie
Aminy – otrzymywanie

Materiał przedstawia najważniejsze metody otrzymywania amin, takie jak: redukcję związków nitrowych, aminowanie redukcyjne, z halogenków alkilowych, redukcję amidów.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2576
Aminy – właściwości
Aminy – właściwości

Materiał przedstawia najważniejsze reakcje, jakim ulegają aminy, np. dysocjacja, reakcja z kwasami i nitrowanie.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3797