A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

6 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Chemia Punkt podstawy programowej II.14.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Chemia

Aminy są pochodnymi amoniaku
Aminy są pochodnymi amoniaku

Animacja, w której aminy przedstawione są jako pochodne funkcyjne amoniaku.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2289
Budowa i właściwości amin
Budowa i właściwości amin

E-lekcja przedstawia:  aminy jako pochodne funkcyjne amoniaku,  określanie rzędowości amin,  wyjaśnienie właściwości fizycznych amin na podstawie ich budowy,  właściwości zasadowe amin oraz wpływ struktury amin na ich zasadowość, ...

Gimnazjum
Chemia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Chemia
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
6555
Aminy alifatyczne: właściwości fizyczne
Aminy alifatyczne: właściwości fizyczne

Ekran interaktywny przedstawia: charakterystykę amin alifatycznych, hybrydyzację wiązania w aminach alifatycznych, zależność właściwości amin alifatycznych od ich budowy.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3465
Nazewnictwo pochodnych węglowodorów zawierających azot: amin, amidów, nitrozwiązków i estrów kwasu azotowego(V)
Nazewnictwo pochodnych węglowodorów zawierających azot: amin, amidów, nitrozwiązków i estrów kwasu azotowego(V)

Tablica przedstawia po 3 przykłady wraz z nazwami systematycznymi i zwyczajowymi pochodnych węglowodorów zawierających atom azotu: amin, amidów, nitrozwiązków i estrów kwasu azotowego(V). Związki przedstawione są w postaci wzor...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4845
Budowa i właściwości amin
Budowa i właściwości amin

E- lekcja przedstawia:aminy jako pochodne funkcyjne amoniaku,  określanie rzędowości amin,  wyjaśnienie właściwości fizycznych amin na podstawie ich budowy, właściwości zasadowe amin oraz wpływ struktury amin na ich zasadowość,  w...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3806
Budowa amin
Budowa amin

Ekran interaktywny przedstawia budowę i klasyfikację amin, różnice w budowie amin pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3060