A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

8 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Chemia Punkt podstawy programowej II.13.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Chemia

"Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów i wizualizację" - pakiet edukacyjny

Celem pakietu edukacyjnego jest zestawienie znanych uczniom obserwacji z codziennego życia z pojęciami chemicznymi, przedstawienie powiązania pomiędzy chemią nauczaną w szkole i wykorzystywaną praktycznie w życiu codziennym. Prezentowany program pozwal...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
34660
Estryfikacja
Estryfikacja

Animacja omawia proces estryfikacji.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2691
Pochodne funkcyjne kwasów karboksylowych
Pochodne funkcyjne kwasów karboksylowych

Lekcja nauczycielska przedstawia: - zagadnienia dotyczące pochodnych kwasów karboksylowych: amidów, nitryli, chlorków kwasowych, bezwodników kwasowych i estrów, - zagadnienia dotyczące metod otrzymywania i właściwości po...

Gimnazjum
Chemia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Chemia
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
5219
Otrzymywanie estrów
Otrzymywanie estrów

Ekran interaktywny przedstawia: - otrzymywanie estrów, - mechanizm estryfikacji, - mechanizm reakcji acylowania, - substraty syntezy chemicznej estrów.

Gimnazjum
Chemia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Chemia
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4480
Pochodne kwasów karboksylowych
Pochodne kwasów karboksylowych

Ekran interaktywny przedstawia: - pochodne kwasów karboksylowych, - ogólne cechy strukturalne funkcyjnych pochodnych kwasów karboksylowych, - reakcje podstawiania zachodzące na acylowym atomie węgla, nazewnictwo pochodnych kwasó...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2935
Pochodne funkcyjne kwasów karboksylowych
Pochodne funkcyjne kwasów karboksylowych

Lekcja przedstawia: - zagadnienia dotyczące pochodnych kwasów karboksylowych: amidów, nitryli, chlorków kwasowych, bezwodników kwasowych i estrów, - zagadnienia dotyczące metod otrzymywania i właściwości pochodnych kwas&...

Gimnazjum
Chemia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Chemia
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4967
Estry kwasów karboksylowych
Estry kwasów karboksylowych

Prezentacja o estrach kwasów karboksylowych – budowa, właściwości, otrzymywanie. Zawiera podstawowe informacje o estrach, które mogą być wykorzystane podczas lekcji w liceum i gimnazjum.

Gimnazjum
Chemia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Chemia
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
8625
Estry kwasów karboksylowych – otrzymywanie i właściwości
Estry kwasów karboksylowych – otrzymywanie i właściwości

Materiał przedstawiający najważniejsze reakcje, jakim ulegają estry kwasów karboksylowych, np.: hydrolizę kwasową i zasadową. Omówiono najważniejszą metodę otrzymywania estrów – estryfikację. Opracowano tabelę zawierającą n...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3364