A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

41 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Chemia Punkt podstawy programowej II.11.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Chemia

Wykrywanie obecności grupy karbonylowej
Wykrywanie obecności grupy karbonylowej

Film przedstawia metodę wykrywania obecności grupy karbonylowej za pomocą tzw. odczynnika Brady’ego, w skład którego wchodzi 2,4-dinitrofenylohydrazyna, tworząca z aldehydami i ketonami żółte, czerwone lub pomarańczowe związki....

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3624
Utlenianie aldehydów roztworami KMnO4 i K2Cr2O7
Utlenianie aldehydów roztworami KMnO4 i K2Cr2O7

Film przedstawia utlenianie aldehydów do kwasów karboksylowych pod wpływem manganianu(VII) potasu lub dichromianu(VI) potasu w środowisku kwaśnym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
5997
Utlenianie aldehydów roztworami KMnO4 i K2Cr2O7
Utlenianie aldehydów roztworami KMnO4 i K2Cr2O7

Zdjęcie przedstawia efekt utlenienia aldehydów pod wpływem manganianu(VII) potasu lub dichromianu(VI) potasu w środowisku kwaśnym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4412
Mechanizm reakcji redukcji wodorkami nieorganicznymi
Mechanizm reakcji redukcji wodorkami nieorganicznymi

Animacja przedstawia mechanizm reakcji redukcji związków karbonylowych za pomocą wodorków nieorganicznych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3048
Reakcje redukcji aldehydów i ketonów
Reakcje redukcji aldehydów i ketonów

Animacja przedstawia reakcje redukcji aldehydów i ketonów za pomocą kompleksowych wodorków nieorganicznych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2012
Zlewki z produktem reakcji
Zlewki z produktem reakcji

Zdjęcie przedstawia produkty krystalicznego przyłączenia wodorosiarczanu(IV) do aldehydów lub ketonów.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2242
Kolby z substratami reakcji
Kolby z substratami reakcji

Zdjęcie przedstawia proces dodawania do kolby z aldehydem lub ketonem nasyconego roztworu wodorosiarczanu(IV) sodu w mieszaninie wody z etanolem.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2029
Kwas 2-hydroksybutanowy
Kwas 2-hydroksybutanowy

Animacja przedstawia proces powstawania kwasu 2-hydroksybutanowego z propanalu w wyniku addycji cyjanowodoru.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3453
Reakcja kwasu karboksylowego z kwasem cyjanowodorowym
Reakcja kwasu karboksylowego z kwasem cyjanowodorowym

Animacja przedstawia niemożność reakcji kwasu karboksylowego z kwasem cyjanowodorowym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2377
Reakcja butanalu z cyjanowodorem
Reakcja butanalu z cyjanowodorem

Animacja przedstawia reakcję butanalu z cyjanowodorem, w wyniku której powstaje hydroksykwas karboksylowy.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2270
Addycja cyjanowodoru
Addycja cyjanowodoru

Animacja przedstawia reakcję powstawania cyjanohydryny w wyniku addycji nukleofilowej cyjanowodoru do karbonylowego atomu węgla.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2390
Addycja cyjanowodoru
Addycja cyjanowodoru

Ilustracja przedstawia powstawanie cyjanohydryny w wyniku przyłączenia cząsteczki cyjanowodoru do grupy karbonylowej aldehydów lub ketonów.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2578