ZalogujZarejestruj

63 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Chemia Punkt podstawy programowej II.4.5 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Katalizatory
2799
2010-11-15
Katalizatory
Lekcja poświęcona reakcjom katalitycznym, omawiająca różne ich rodzaje (katalizę heterofazową, katalizę homofazową, autokatalizę i biokatalizę) oraz mechanizmy działania, pokazująca przykłady występowania tych procesów w codziennym otoczeniu...
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Kataliza heterofazowa
3177
2010-11-15
Kataliza heterofazowa
Ekran przedstawiający za pomocą animacji i wzorów przebieg katalizy heterofazowej, zawierający ćwiczenie pozwalające uczniowi sprawdzić swoją wiedzę na temat katalizatorów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Reakcje zachodzące na powierzchni stałego katalizatora
2387
2010-11-15
Reakcje zachodzące na powierzchni stałego katalizatora
Ekran ukazujący w animacjach reakcje na powierzchni stałego katalizatora, pozwalający uczniowi sprawdzić w ćwiczeniu swoją wiedzę na ten temat.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Kataliza homofazowa
2632
2010-11-15
Kataliza homofazowa
Ekran prezentujący za pomocą animacji i wzorów przebieg katalizy homofazowej, zawierający ćwiczenie, w którym uczeń sprawdza swoją wiedzę na ten temat, wskazując przykłady takich reakcji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Autokataliza
4484
2010-11-15
Autokataliza
Ekran wprowadzający pojęcie autokatalizy, prezentujący na filmie przykład takiej reakcji, zawierający ćwiczenie, w którym uczeń określa stan skupienia substancji biorących w niej udział.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Kontrolowanie temperatury reakcji
1462
2010-11-15
Kontrolowanie temperatury reakcji
Animacja, w której kontrolowanie temperatury przedstawione jest jako sposób na zmianę szybkości przebiegu reakcji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Krzywe energii potencjalnej, rozkład Maxwella-Boltzmanna
2462
2010-11-15
Krzywe energii potencjalnej, rozkład Maxwella-Boltzmanna
Ilustracja prezentuje wykresy przebiegu reakcji bez katalizatora oraz w jego obecności.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Rozkład Maxwella-Boltzmanna
2332
2010-11-15
Rozkład Maxwella-Boltzmanna
Ilustracja przedstawia wykresy krzywych Maxwella-Boltzmanna.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Rozkład Maxwella-Boltzmanna
2315
2010-11-15
Rozkład Maxwella-Boltzmanna
Ilustracja przedstawia interpretację pola powierzchni pod krzywymi Maxwella-Boltzmanna.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Zastosowanie inhibitorów
3110
2010-11-15
Zastosowanie inhibitorów
Animacja prezentuje wykorzystanie inhibitorów w życiu codziennym.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Reakcja rozkładu nadtlenku wodoru
3011
2010-11-15
Reakcja rozkładu nadtlenku wodoru
Film prezentuje doświadczenie porównujące reakcje rozkładu nadtlenku wodoru w temperaturze pokojowej oraz w obecności katalizatora.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Inhibitory – katalizatory ujemne
2890
2010-11-15
Inhibitory – katalizatory ujemne
Animacja omawia inhibitory.
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Szukaj poza portalem: