ZalogujZarejestruj

59 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 8.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
46693
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Galeria zdjęć związanych z czasem
16217
2010-11-15
Galeria zdjęć związanych z czasem
Zasób zawiera zdjęcia zegarów
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Zajęcia techniczne
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Rysowanie kątów o zadanej mierze - karta pracy
12618
2010-11-15
Rysowanie kątów o zadanej mierze - karta pracy
Uczniowie rysują kąty o zadanych miarach i warunkach.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Konstrukcja kąta
4199
2010-11-15
Konstrukcja kąta
Animacja pokazuje, jak skontruować drugi taki sam kąt.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty i ich własności
4038
2010-11-15
Kąty i ich własności
Karty pracy 1 i 2 zawierają zadania do rozwiązywania na zajęciach koła matematycznego w klasie II gimnazjum. Rozwiązują w grupach zadania testowe i zadania o podwyższonym stopniu trudności o kątach i ich własnościach. Są za swoją pracę oceniani i sami dok...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty (2)
6088
2010-11-15
Kąty (2)
Plansza pokazuje kąty i ich opis (kąty przyległe, naprzemianległe, wierzchołkowe, odpowiadajace).
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Wielokąty - załącznik 2
2815
2010-11-15
Wielokąty - załącznik 2
Ćwiczenie utrwalające pojęcie kątów wierzchołkowych, przyległych i naprzemianległych – w programie komputerowym Paint. Uczeń samodzielnie oznacza pary wymienionych kątów na rysunkach kolorami.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Wielokąty - załącznik 1
3730
2010-11-15
Wielokąty - załącznik 1
Ćwiczenie utrwalające pojęcie kąta ostrego, prostego, rozwartego, wklęsłego – w programie komputerowym Paint. Uczeń samodzielnie oznacza kąty na rysunkach wielokątów odpowiednimi kolorami.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty
3833
2010-11-15
Kąty
Plansza pokazuje kąty – rysunki kątów i ich opis (proste, ostre, rozwarte itp).
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kat półpełny
2273
2010-11-15
Kat półpełny
Animacja definiuje kąt półpełny.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Mierzenie kąta
2688
2010-11-15
Mierzenie kąta
Animacja pokazuje, jak mierzy się kąty.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Rysowanie kątów
2951
2010-11-15
Rysowanie kątów
Symulacja przedstawia jedno ramię kąta, należy narysować drugie tak, aby kąt miał zadany stopień.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szukaj poza portalem: