ZalogujZarejestruj

23 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 5.8 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
45359
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Matematyka realistyczna - Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
9972
2013-07-31
Matematyka realistyczna - Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
Program Matematyka realistyczna jest pierwszą próbą adaptacji teorii Realistic Mathematics Education do polskiego systemu szkolnego i najnowszej podstawy programowej. Koncepcja programu i związanych z nim niezbędnych metod, środków dydaktycz...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Mnożenie liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną - ćwiczenie sprawdzające
4289
2010-11-15
Mnożenie liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną - ćwiczenie sprawdzające
Ćwiczenie, w trakcie którego sprawdzamy umiejętności uczniów w zakresie mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000... oraz przez liczby naturalne.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Ułamki dziesiętne i zwykłe
5713
2010-11-15
Ułamki dziesiętne i zwykłe
Animacja objaśnia, jak się przekształca ułamek dziesiętny na ułamek zwykły w postaci nieskracalnej.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Odwrotność mnożenia
2818
2010-11-15
Odwrotność mnożenia
Animacja przedstawia zasady odwrotności mnożenia.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Ułamek z ułamka
4218
2010-11-15
Ułamek z ułamka
Symulacja uczy, jak zaznaczyć ułamek z ułamka.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Obliczanie ułamka z ułamka
8869
2010-11-15
Obliczanie ułamka z ułamka
Animacja przedstawia, jak obliczyć ułamek z ułamka.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Znajdowanie wspólnego mianownika
5010
2010-11-15
Znajdowanie wspólnego mianownika
Animacja objaśnia, jak znajdować wspólny mianownik.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Redukcja ułamków do postaci nieskracalnej
5596
2010-11-15
Redukcja ułamków do postaci nieskracalnej
Animacja uczy, jak redukować ułamki do postaci nieskracalnej.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Ułamek
12764
2010-11-15
Ułamek
Animacja przedstawia sposób zapisywania ułamków.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Liczby dziesiętne
1829
2010-11-15
Liczby dziesiętne
W trakcie ćwiczenia zadaniem uczniów jest zauważenie, że liczby dziesiętne różniące się tylko zerami na końcu zapisu są równe. Uczeń ma zauważyć możliwość skracania i rozszerzania zapisu liczb dziesiętnych.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szyfrogram - dzielenie liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną
2533
2010-11-15
Szyfrogram - dzielenie liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną
Ćwiczenie, w trakcie którego uczniowie dzielą w pamięci lub pisemnie liczby dziesiętne przez liczbę naturalną.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szukaj poza portalem: