ZalogujZarejestruj

20 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 14.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
45808
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Symbole w matematyce i w życiu
3513
2010-11-15
Symbole w matematyce i w życiu
Scenariusz omawia znaczenie piktogramów. Lekcja może stanowić wstęp do rozwiązywania prostych równań.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Działania na liczbach całkowitych – zastosowanie ekologii w zadaniach matematycznych
8322
2010-11-15
Działania na liczbach całkowitych – zastosowanie ekologii w zadaniach matematycznych
Scenariusz lekcji dotyczącej utrwalenia działań na liczbach całkowitych. Podczas lekcji uczniowie rozwiązują zadania tekstowe, poznają wybrane zagadnienia ekologiczne i uzmysławiają sobie konieczność ochrony środowiska.
Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kredki
2679
2010-11-15
Kredki
Symulacja sprawdzająca znajomość poprawnego zapisu treści zadania w formie wyrażenia algebraicznego.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Pola wielokątów
3928
2010-11-15
Pola wielokątów
Prezentacja dotyczy wykorzystania wiadomości o obliczaniu pól wielokątów do rozwiązywania zadań rozmaitych.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
11203
2010-11-15
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
Karta pracy pomagająca nauczycielowi sprawdzić wiedzę uczniów z zakresu mnożenia pisemnego liczb wielocyfrowych, zastosowania tej umiejętności w praktyce poprzez układanie zadań do podanego działania oraz rozwiązanie zadania z treścią.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Pola figur płaskich
7537
2010-11-15
Pola figur płaskich
Ekran kontynuujący zagadnienie pola w ćwiczeniach dotyczących sytuacji z życia codziennego.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Przesunięcie równoległe
3485
2010-11-15
Przesunięcie równoległe
Ekran kontynuujący temat przesunięcia równoległego, ukazujący je jako przekształcenie w animacji ilustrującej przesunięcie obiektu o dany wektor.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Przykłady przesunięcia równoległego
2589
2010-11-15
Przykłady przesunięcia równoległego
Ekran przedstawiający przykłady przesunięcia równoległego w sytuacjach codziennych wraz z wektorami ilustrującymi dany ruch.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Proste równania liniowe
7616
2010-11-15
Proste równania liniowe
Lekcja nauczycielska ma za zadanie zapoznać ucznia z pojęciem równania, z tworzeniem i rozwiązywaniem równań liniowych a także pokazać jak wykorzystywać równania liniowe do rozwiązywania problemów praktycznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Zadania trudniejsze - równania liniowe
4742
2010-11-15
Zadania trudniejsze - równania liniowe
Ekran zawiera ćwiczenie, po rozwiązaniu którego, zobaczymy animację mówiącę, jak dawniej zapisywano równania liniowe.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Użycie równań liniowych do rozwiązywania problemów praktycznych (1)
5135
2010-11-15
Użycie równań liniowych do rozwiązywania problemów praktycznych (1)
Ekran zawierający animacje z dziewczynka w kuchni omawia temat użycia równań liniowych do opisu treści zadania.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szukaj poza portalem: