ZalogujZarejestruj

10 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 1.5 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
45831
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego
13439
2013-07-31
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego
Program nauczania został ułożony zgodnie z zasadą spiralności. Uczniowie mają możliwość powtórzenia i doskonalenia umiejętności, które były wprowadzone w poprzednich klasach. Zawiera on propozycję zajęć pozalekcyjnych, oraz program konkursu ...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Test z matematyki dla klasy IV po pierwszym półroczu nauki
90167
2010-11-15
Test z matematyki dla klasy IV po pierwszym półroczu nauki
Test z matematyki dla klasy IV po półroczu nauki. Sprawdza umiejętność rozwiązywania zadań z treścią. Zawiera zadania z zakresu czterech podstawowych działań, podzielności liczb, wielokrotności liczb, określania rzędu dziesiątek i jedności, cyfr rz...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Czytanie i pisanie liczb
11116
2010-11-15
Czytanie i pisanie liczb
Scenariusz lekcji z zakresu „Czytanie i pisanie liczb”, realizowanego w klasie czwartej szkoły podstawowej. Jest to druga lekcja z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. W trakcie zajęć uczniowie zapisują liczby słownie i c...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Rzymski system zapisywania liczb
4534
2010-11-15
Rzymski system zapisywania liczb
Temat „Rzymski system zapisywania liczb” realizowany w klasie czwartej jest czwartą lekcją z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. Uczniowie poznają cyfry rzymskie i utrwalają zasady zapisywania liczb systemem rzymski...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu liczb systemem rzymskim
3305
2010-11-15
Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu liczb systemem rzymskim
Temat „Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu liczb systemem rzymskim” realizowany w klasie czwartej jest piątą lekcją z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. Uczniowie zapisują cyframi rzymskimi liczby wielocyfrowe i odczytu...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Dziesiątkowy system pozycyjny
15144
2010-11-15
Dziesiątkowy system pozycyjny
Scenariusz lekcji w zakresie tematu „Dziesiątkowy system pozycyjny”, realizowanego w klasie IV szkoły podstawowej. Jest to pierwsza lekcja z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. Uczniowie utrwalają wiadomości o ...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Rzymski system zapisywania liczb
6697
2010-11-15
Rzymski system zapisywania liczb
Zasady zapisu liczb systemem rzymskim.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Rzymski sposób pisania liczb
2839
2010-11-15
Rzymski sposób pisania liczb
Scenariusz dotyczy lekcji, w czasie której uczniowie zapoznają się z rzymskim sposobem pisania liczb, zapisują liczby sposobem rzymskim, rozszyfrowują liczby zapisane sposobem rzymskim, rozwiązują zagadki związane z tym tematem.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Rzymski system liczbowy.
9509
2010-11-15
Rzymski system liczbowy.
Karta pracy z zadaniami sprawdzającymi umiejętność zapisywania i odczytywania liczb zapisanych w systemie rzymskim, do wykorzystania np. na lekcji powtórzeniowej z matematyki.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szukaj poza portalem: