ZalogujZarejestruj

16 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 2.9 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
45778
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego
13428
2013-07-31
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego
Program nauczania został ułożony zgodnie z zasadą spiralności. Uczniowie mają możliwość powtórzenia i doskonalenia umiejętności, które były wprowadzone w poprzednich klasach. Zawiera on propozycję zajęć pozalekcyjnych, oraz program konkursu ...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań
13430
2010-11-15
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań
Scenariusz lekcji w zakresie tematu „Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań”, realizowanego w klasie IV. Jest toczternasta lekcja z działu „Działania na liczbach naturalnych”. Uczniowie uk...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Detektyw liczbowy
3331
2010-11-15
Detektyw liczbowy
Karta pracy ucznia dotycząca wykorzystywania cech podzielności do znalezienia rozkładu liczby na czynniki spełniające określone warunki.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Ciekawe zadania – własności liczb dwucyfrowych
5691
2010-11-15
Ciekawe zadania – własności liczb dwucyfrowych
Scenariusz zajęć kółka matematycznego w gimnazjum. Podczas zajęć uczniowie szukają wśród wszystkich liczb dwucyfrowych różnych własności liczb. Pracują w grupach, wykonują tabelę w arkuszu kalkulacyjnym i obliczają sumy liczb: dwucyfr...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Obliczanie NWD
3381
2010-11-15
Obliczanie NWD
Plansza składająca się z dwóch części podaje w kolejnych krokach sposób obliczania NWD dwóch liczb (1a) oraz NWW dwóch liczb (1b). Może być wykorzystywana w różnych sytuacjach – podczas wprowadzania tych pojęć, a p...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Obliczanie NWW
5325
2010-11-15
Obliczanie NWW
Plansza składająca się z dwóch części – podaje w kolejnych krokach sposób obliczania NWD dwóch liczb (1a) oraz NWW dwóch liczb (1b). Może być wykorzystywana w różnych sytuacjach – podczas wprowadzania tych po...
Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Liczba pierwsza czy nie?
2828
2010-11-15
Liczba pierwsza czy nie?
Animacja przedstawia, jak za pomocą kalkulatora rozkładać liczby na czynniki pierwsze.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Czynniki pierwsze
3076
2010-11-15
Czynniki pierwsze
Animacja objaśnia, jak rozłożyć na czynniki pierwsze dodatnią liczbę całkowitą.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych
7849
2010-11-15
Dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają pojęcie dzielnika i wielokrotności liczby naturalnej, porządkują wiadomości o dzielnikach i wielokrotnościach liczb naturalnych, ćwiczą wskazywanie dzielników i wielokrotności liczb ...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Powtórzenie wiadomości o podzielności liczb naturalnych
4679
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości o podzielności liczb naturalnych
Uczniowie powtarzają wiadomości z całego działu, sprawdzają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy o podzielności liczb w zadaniach typowych i nietypowych.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Sito Eratostenesa, czyli poszukiwanie liczb pierwszych
7092
2010-11-15
Sito Eratostenesa, czyli poszukiwanie liczb pierwszych
Metoda wyznaczania liczb pierwszych poprzez wykreślanie liczb złożonych -sito Erastostenesa.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szukaj poza portalem: