ZalogujZarejestruj

52 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 8.6 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
45761
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Galeria zdjęć związanych z czasem
15871
2010-11-15
Galeria zdjęć związanych z czasem
Zasób zawiera zdjęcia zegarów
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Zajęcia techniczne
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Konstrukcja kąta
4103
2010-11-15
Konstrukcja kąta
Animacja pokazuje, jak skontruować drugi taki sam kąt.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty w czworokącie
3783
2010-11-15
Kąty w czworokącie
Aniamcja omawia kąty w czworokącie.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty w wielokątach
4417
2010-11-15
Kąty w wielokątach
Animacja omawia kąty w wielokątach.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty i ich własności
3908
2010-11-15
Kąty i ich własności
Karty pracy 1 i 2 zawierają zadania do rozwiązywania na zajęciach koła matematycznego w klasie II gimnazjum. Rozwiązują w grupach zadania testowe i zadania o podwyższonym stopniu trudności o kątach i ich własnościach. Są za swoją pracę oceniani i sami dok...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty (2)
5926
2010-11-15
Kąty (2)
Plansza pokazuje kąty i ich opis (kąty przyległe, naprzemianległe, wierzchołkowe, odpowiadajace).
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Wielokąty - załącznik 4
3433
2010-11-15
Wielokąty - załącznik 4
Ćwiczenie utrwalające pojęcie kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych – w programie komputerowym Paint. Uczeń samodzielnie oblicza rozwartości kątów wskazanych na rysunkach, wykorzystując w praktyce własności kątów...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty przyległe, wierzchołkowe i naprzemianległe - ćwiczenia
8713
2010-11-15
Kąty przyległe, wierzchołkowe i naprzemianległe - ćwiczenia
Lekcja utrwalająca pojęcie kątów przyległych, wierzchołkowych i naprzemianległych z zastosowaniem komputera.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Wielokąty - załącznik 1
3636
2010-11-15
Wielokąty - załącznik 1
Ćwiczenie utrwalające pojęcie kąta ostrego, prostego, rozwartego, wklęsłego – w programie komputerowym Paint. Uczeń samodzielnie oznacza kąty na rysunkach wielokątów odpowiednimi kolorami.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty wierzchołkowe, odpowiadające, przyległe i naprzemianległe.
8138
2010-11-15
Kąty wierzchołkowe, odpowiadające, przyległe i naprzemianległe.
Scenariusz lekcji z matematyki wprowadzająca pojęcia kąta wierzchołkowego, odpowiadającego, przyległego i naprzemianległego.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Kąty
3716
2010-11-15
Kąty
Plansza pokazuje kąty – rysunki kątów i ich opis (proste, ostre, rozwarte itp).
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szukaj poza portalem: