A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

10 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 1.5

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny

Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
45347
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego

Program nauczania został ułożony zgodnie z zasadą spiralności. Uczniowie mają możliwość powtórzenia i doskonalenia umiejętności, które były wprowadzone w poprzednich klasach. Zawiera on propozycję zajęć pozalekcyjnych, oraz program konkursu ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
13317
Test z matematyki dla klasy IV po pierwszym półroczu nauki
Test z matematyki dla klasy IV po pierwszym półroczu nauki

Test z matematyki dla klasy IV po półroczu nauki. Sprawdza umiejętność rozwiązywania zadań z treścią. Zawiera zadania z zakresu czterech podstawowych działań, podzielności liczb, wielokrotności liczb, określania rzędu dziesiątek i jedności, cyfr rz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
89070
Czytanie i pisanie liczb
Czytanie i pisanie liczb

Scenariusz lekcji z zakresu „Czytanie i pisanie liczb”, realizowanego w klasie czwartej szkoły podstawowej. Jest to druga lekcja z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. W trakcie zajęć uczniowie zapisują liczby słownie i c...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
10957
Rzymski system zapisywania liczb
Rzymski system zapisywania liczb

Temat „Rzymski system zapisywania liczb” realizowany w klasie czwartej jest czwartą lekcją z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. Uczniowie poznają cyfry rzymskie i utrwalają zasady zapisywania liczb systemem rzymski...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
4491
Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu liczb systemem rzymskim
Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu liczb systemem rzymskim

Temat „Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu liczb systemem rzymskim” realizowany w klasie czwartej jest piątą lekcją z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. Uczniowie zapisują cyframi rzymskimi liczby wielocyfrowe i odczytu...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
3277
Dziesiątkowy system pozycyjny
Dziesiątkowy system pozycyjny

Scenariusz lekcji w zakresie tematu „Dziesiątkowy system pozycyjny”, realizowanego w klasie IV szkoły podstawowej. Jest to pierwsza lekcja z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. Uczniowie utrwalają wiadomości o ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
14982
Rzymski system zapisywania liczb
Rzymski system zapisywania liczb

Zasady zapisu liczb systemem rzymskim.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
6649
Rzymski sposób pisania liczb
Rzymski sposób pisania liczb

Scenariusz dotyczy lekcji, w czasie której uczniowie zapoznają się z rzymskim sposobem pisania liczb, zapisują liczby sposobem rzymskim, rozszyfrowują liczby zapisane sposobem rzymskim, rozwiązują zagadki związane z tym tematem.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
2814
Rzymski system liczbowy.
Rzymski system liczbowy.

Karta pracy z zadaniami sprawdzającymi umiejętność zapisywania i odczytywania liczb zapisanych w systemie rzymskim, do wykorzystania np. na lekcji powtórzeniowej z matematyki.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
9394