ZalogujZarejestruj

12 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 2.4 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
45751
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań
13421
2010-11-15
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań
Scenariusz lekcji w zakresie tematu „Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań”, realizowanego w klasie IV. Jest toczternasta lekcja z działu „Działania na liczbach naturalnych”. Uczniowie uk...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Dzielenie liczb naturalnych
6198
2010-11-15
Dzielenie liczb naturalnych
Scenariusz lekcji w zakresie tematu „Dzielenie liczb naturalnych”, realizowanego w klasie IV szkoły podstawowej. Jest to czwarta lekcja z działu „Działania na liczbach naturalnych”. Uczniowie utrwalają pojęcia dzielnej, d...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Odejmowanie liczb naturalnych
5532
2010-11-15
Odejmowanie liczb naturalnych
Temat „Odejmowanie liczb naturalnych ” realizowany w klasie czwartej jest drugą lekcją z działu „Działania na liczbach naturalnych”. Uczniowie przypominają sobie określenia odjemnej, odjemnika i różnicy. Obliczają odjemnik l...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Test zadania zamknięte, segmenty. Podzielność i własności liczb naturalnych.
10816
2010-11-15
Test zadania zamknięte, segmenty. Podzielność i własności liczb naturalnych.
Zadania zamknięte złożone z trzech segmentów. Uczeń sam zapisuje odpowiedź. Trudność zadań zróżnicowana
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Znalezienie współczynników i przypomnienie
2587
2010-11-15
Znalezienie współczynników i przypomnienie
Animacja przedstawia obliczanie ilorazu i reszty.
Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Dzielenie sumy przez jednomian
4233
2010-11-15
Dzielenie sumy przez jednomian
Animacja objaśnia rozdzielność dzielenia względem dodawania.
Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Dzielenie sposobem pisemnym
20765
2010-11-15
Dzielenie sposobem pisemnym
Karta pracy ucznia ułatwiająca sprawdzenie umiejętności z zakresu dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe bez reszty i z resztą oraz zastosowanie tej umiejętności w praktyce poprzez rozwiązanie zadania z treścią.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Dzielenie z resztą
9012
2010-11-15
Dzielenie z resztą
Scenariusz lekcji wprowadzająco-ćwiczeniowej dotyczącej dzielenia z resztą. Rozwiązując zadania proponowane na lekcję uczeń dowiaduje się, w jakich sytuacjach, w życiu codziennym, ma zastosowanie dzielenie z resztą. Jednocześnie utrwala tabliczkę mnożenia...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Dzielenie liczb naturalnych – algorytm dzielenia
4865
2010-11-15
Dzielenie liczb naturalnych – algorytm dzielenia
Scenariusz lekcji, która ma na celu przypomnienie algorytmu dzielenia pisemnego liczb, kształcenie umiejętności pisemnego dzielenia liczb.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Podzielność liczb (2)
5058
2010-11-15
Podzielność liczb (2)
Lekcja omawiająca dzielenie i podzielność liczb.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Generator reszt
2670
2010-11-15
Generator reszt
Ekran omawiający własności reszty z dzielenia.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szukaj poza portalem: