ZalogujZarejestruj

102 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 9.5 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
48239
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Galeria ilustracji przedstawiających obliczanie pola kwadratu
7887
2010-11-15
Galeria ilustracji przedstawiających obliczanie pola kwadratu
Zasób zawiera animowane ilustracje przedstawiające obliczanie pola prostokątów oraz ostrosłupów
Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Własności czworokątów
3732
2010-11-15
Własności czworokątów
Karta pracy ucznia służąca do utrwalenia wiedzy o własnościach czworokątów. Może być także wykorzystana podczas zajęć wprowadzających dane pojęcie. Uczeń samodzielnie czytając tekst w podręczniku i wypełniając kartę, nabywa ważnych umiejętności czy...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Romb i latawiec
4393
2010-11-15
Romb i latawiec
Scenariusz zajęć poświęconych poznaniu własciwiości dwóch czworokątów: rombu i latawca (deltoidu).
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Powtórzenie wiadomości o czworokątach
6215
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości o czworokątach
Scenariusz zaplanowany do realizacji tematu: "Powtórzenie wiadomości o czworokątach". Celem lekcji jest utrwalenie zdobytej wiedzy i przygotowanie uczniów do sprawdzianu.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Równoległoboki, trapezy
3213
2010-11-15
Równoległoboki, trapezy
Scenariusz zajęć poświęconych figurom płaskim: równoległobokom i trapezom.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Prostokąt a równoległobok
3067
2010-11-15
Prostokąt a równoległobok
Scenariusz zajęć poświęconych figurom płaskim: prostokątom i równoległobokom.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Rysowanie czworokątów - karta pracy
5420
2010-11-15
Rysowanie czworokątów - karta pracy
Jest częścią lekcji – rysowanie czworokątów
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Sprawdzian - Czworokąty
17471
2010-11-15
Sprawdzian - Czworokąty
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę i umiejętności dot. czworokątów.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Suma kątów wewnętrznych czworokąta
2469
2010-11-15
Suma kątów wewnętrznych czworokąta
Lekcja wprowadzająca tw. o sumie kątów wewnętrznych czworokąta
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Suma kątów wewnętrznych czworokąta
2081
2010-11-15
Suma kątów wewnętrznych czworokąta
Ćwiczenia utrwalające umiejętności związane z tw. o sumie kątów wewnętrznych czworokąta.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Romb i latawiec
4538
2010-11-15
Romb i latawiec
Scenariusz omawia definicje rombu i latawca.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szukaj poza portalem: