A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

21 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Język obcy nowożytny Punkt podstawy programowej 1.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język obcy nowożytny

Shopping for clothes
Shopping for clothes

Jest to propozycja lekcji języka angielskiego dla klasy czwartej. Uczniowie utrwalają nazwy kolorów ...

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
6121
2010-11-15
How do you feel? - emotions
How do you feel? - emotions

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VI szkoły podstawowej. Uczniowie doskonalą umiejętnoś...

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
6687
2010-11-15
Little Red Riding Hood
Little Red Riding Hood

Scenariusz do wprowadzenia i utrwalenia trybu rozkazującego, czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania ...

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
Gimnazjum
Język obcy nowożytny
10488
2010-11-15
Parts of the body
Parts of the body

Zestaw słówek niezbędnych do przyswojenia materiału dotyczącego nazw części ciała człowieka w języku...

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
Gimnazjum
Język obcy nowożytny
3194
2010-11-15
Le visage
Le visage

Schemat do uzupełnienia wyrazami nazywającymi części twarzy.

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
3331
2010-11-15
Livrée - kolory po francusku
Livrée - kolory po francusku

Tablica przedstawia najpopularniejsze kolory i ich nazwy w języku francuskim. Dzięki powiązaniu nazw...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
9494
2010-11-15
Czasowniki modalne – formy i użycie czasownika can, could i formy be able to
Czasowniki modalne – formy i użycie czasownika can, could i formy be able to

Scenariusz lekcji, której celem jest poznanie sposobu użycia niektórych czasowników modalnych w języ...

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
3750
2010-11-15
Can you ride a bicycle?
Can you ride a bicycle?

Karta pracy ucznia do wprowadzenia i utrwalenia czasownika modalnego „can”. Poziom podstawowy.

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
4435
2010-11-15
Questionnaire
Questionnaire

Karta pracy do utrwalenia podstawowych zwrotów dotyczących przedstawiania się, określania wieku i po...

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
2049
2010-11-15
Mixed Words
Mixed Words

Test sprawdzający znajomość słownictwa z bloków tematycznych: rodzina, jedzenie i picie, nazwy zawod...

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
4081
2010-11-15
Comparatives and superlatives of adjectives II
Comparatives and superlatives of adjectives II

Karta pracy ucznia dotycząca stopniowaniu przymiotników w języku angielskim.

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
2576
2010-11-15
Face
Face

Tablica poglądowa ilustrująca części twarzy i ich nazwy.

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język obcy nowożytny
3295
2010-11-15