ZalogujZarejestruj

4 zasobów Gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej 3.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Status prawny mniejszości narodowych
4900
2010-11-15
Status prawny mniejszości narodowych
Lekcja ma być kolejną w cyklu lekcji o tolerancji, ma zwrócić uwagę uczniów na bogactwo kulturowe, religijne i historyczne różnych grup narodowościowych i etnicznych żyjących w Polsce, ma podkreślić wkład innych nacji w budowę państwo...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Problem tolerancji i nietolerancji
5950
2010-11-15
Problem tolerancji i nietolerancji
Lekcja poświęcona jest tolerancji wobec inności fizycznej, światopoglądowej, kulturowej, rasowej. Ma służyć uporządkowaniu dotychczasowej wiedzy uczniów, często zafałszowanej przez stereotypy. Znajomość pojęć przedstawionych na lekcji pozwoli uczni...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Kultura supermarketów
3041
2010-11-15
Kultura supermarketów
Lekcja jest poświęcona negatywnym skutkom oddziaływania tzw. kultury supermarketów. Uczniowie czytają artykuł prasowy, a następnie metodą mataplanu i burzy mózgów poszukują przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania „kulturz...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Zarażeni kolorem reklamy
3487
2010-11-15
Zarażeni kolorem reklamy
Scenariusz lekcji poświęconej oddziaływaniu reklam na konsumenta. Uczniowie analizują sposób oddziaływania spotów reklamowych w zależności od wykorzystanych barw.
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: