ZalogujZarejestruj

24 zasobów Gimnazjum Matematyka Punkt podstawy programowej 8.5 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Moja matematyka. Program nauczania matematyki - III etap edukacyjny
27583
2014-02-04
Moja matematyka. Program nauczania matematyki - III etap edukacyjny
Prezentowany program nauczania matematyki „Moja matematyka” pozwala uczniowi na dokładniejsze zrozumienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności, pokazuje również, że matematyka może być przyjazna, a jednocześnie pozwala osiąg...
Gimnazjum
Matematyka
Kartezjusz i układ współrzędnych kartezjańskich - Khan Academy
2445
2013-01-29
Kartezjusz i układ współrzędnych kartezjańskich - Khan Academy
Lekcja matematyki dla gimnazjalistów, podczas której uczeń dowiaduje się, kim był Kartezjusz i czym jest układ współrzędnych kartezjańskich.Film pochodzi z biblioteki wideo Khan Academy. Materiał zawiera polską ścieżkę dźwiękową.Khan ...
Gimnazjum
Matematyka
Funkcja liniowa i geometria
4010
2010-11-15
Funkcja liniowa i geometria
Prezentacja dotyczy wykorzystania własności funkcji liniowej do rozwiązywania zadań z geometrii takich, jak obliczanie pól powierzchni, wskazywanie symetrii, opisywanie własności figur płaskich.
Gimnazjum
Matematyka
Krzywe II stopnia
2360
2010-11-15
Krzywe II stopnia
Plansza, która pokazuje wykresy różnych funkcji nieliniowych i równań II stopnia, takich jak: równanie okręgu, funkcja wykładnicza, pierwiastkowa, wymierna.
Gimnazjum
Matematyka
Wykresy funkcji kwadratowej
4053
2010-11-15
Wykresy funkcji kwadratowej
Plansza, która pokazuje wykresy funkcji kwadratowej y = a(x – p)2 + q – gdzie (p;q) to współrzędne wektora przesunięcia wykresu względem osi OX i OY. Uczniowie rozpoznają po wykresach rodzaj przesunięcia i przy wskazówkach...
Gimnazjum
Matematyka
Zadania dla grup - układ współrzędnych
6515
2010-11-15
Zadania dla grup - układ współrzędnych
Karta pracy ucznia zawierająca zadania dotyczce układu współrzednych. Opracowana do scenariusza "Funkcje w ćwiczeniach i zadanich" na zajęcia kółka matematycznego.
Gimnazjum
Matematyka
Krzyżówka – funkcje
10986
2010-11-15
Krzyżówka – funkcje
Krzyżówka zawierajaca podstawowe pojęcia związane z funkcją.
Gimnazjum
Matematyka
O czym mówią współczynniki funkcji liniowej
3683
2010-11-15
O czym mówią współczynniki funkcji liniowej
Prezentacja zawiera szereg wykresów, które pomagają uczniom zrozumieć znaczenie współczynników występujących w funkcji liniowej, jak również zadania powtórzeniowe i kontrolne.
Gimnazjum
Matematyka
Rozwiązujemy zadania na drogę, prędkość i czas
7618
2010-11-15
Rozwiązujemy zadania na drogę, prędkość i czas
Podczas zajęć uczniowie utrwalają wiadomości związane z funkcją liniową oraz ruchem jednostajnym prostoliniowym. Następnie rozwiazują różne, zwłaszcza nietypowe, zadania na prędkość, drogę i czas.
Gimnazjum
Matematyka
Równanie drogi w ruchu jednostajnym, prostoliniowym
2595
2010-11-15
Równanie drogi w ruchu jednostajnym, prostoliniowym
Schemat, który został przygotowany do scenariusza zajęć na kółko matematyczne w klasie II gimnazjum. Pokazuje zależności w ruchu jednostajnym prostoliniowym, ukazując równanie drogi i prędkości w tym ruchu jako funkcję liniową....
Gimnazjum
Matematyka
Przyporządkowania i funkcje
4124
2010-11-15
Przyporządkowania i funkcje
Jest to schemat dotyczący podziału przyporządkowań (wyróżnianie funkcji) oraz podziału funkcji na liniowe, kwadratowe i inne. W ramach dalszego podziału dzielimy funkcje liniowe na takie, których wykres przechodzi przez (0;0) oraz takie, kt&...
Gimnazjum
Matematyka
Własności funkcji
2928
2010-11-15
Własności funkcji
Tablica zawiera schemat rozwiązania zadania dotyczącego własności funkcji, prezentuje podobny sposób rozwiązania kolejnego zadania.
Gimnazjum
Matematyka
Szukaj poza portalem: