ZalogujZarejestruj

37 zasobów Gimnazjum Matematyka Punkt podstawy programowej 6.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Iloczyn trzech sum
3693
2010-11-15
Iloczyn trzech sum
Ekran interaktywny objaśnia, na czym polega iloczyn trzech sum.
Gimnazjum
Matematyka
Iloczyn sumy i różnicy
3188
2010-11-15
Iloczyn sumy i różnicy
Ekran interaktywny objaśnia związek między iloczynem dwóch wyrażeń w nawiasach i wzorem na pole prostokąta.
Gimnazjum
Matematyka
Iloczyn dwóch sum
3245
2010-11-15
Iloczyn dwóch sum
Ekran interaktywny przedstawia animację będącą interpretacją geometryczną iloczynu dwóch sum algebraicznych.
Gimnazjum
Matematyka
Data urodzenia
3545
2010-11-15
Data urodzenia
Ekran przedstawia grę polegającą na odgadywaniu daty urodzin, a także objaśnia trik zastosowany w grze.
Gimnazjum
Matematyka
Odgadnij liczbę
2845
2010-11-15
Odgadnij liczbę
Ekran przedstawia grę polegającą na odgadywaniu liczby, a także wyjaśnia trik zastosowany w grze.
Gimnazjum
Matematyka
Mnożenie wyrażeń w nawiasach (2)
4212
2010-11-15
Mnożenie wyrażeń w nawiasach (2)
Lekcja objaśniająca prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania. Wprowadza nazwy wyrażeń algebraicznych, a także uczy interpretacji geometrycznej mnożenia wyrażeń algebraicznych.
Gimnazjum
Matematyka
Mnożenie wyrażeń w nawiasach (1)
3929
2010-11-15
Mnożenie wyrażeń w nawiasach (1)
Lekcja nauczycielska objaśniająca prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania. Wprowadza nazwy wyrażeń algebraicznych, a także objaśnia, jak obliczać pole powierzchni prostokąta.
Gimnazjum
Matematyka
Nawiasy i znak minus (2)
3700
2010-11-15
Nawiasy i znak minus (2)
Ekran interaktywny sprawdza umiejętność mnożenia wyrażenia ze znakiem minus przed nawiasem.
Gimnazjum
Matematyka
Nawiasy i znak minus (1)
5753
2010-11-15
Nawiasy i znak minus (1)
Ekran interaktywny sprawdza umiejętność mnożenia wyrażenia ze znakiem minus przed nawiasem.
Gimnazjum
Matematyka
Ćwiczenia na mnożenie sum przez jednomiany
6391
2010-11-15
Ćwiczenia na mnożenie sum przez jednomiany
Ekran interaktywny sprawdza umiejętność mnożenia i dzielenia sumy przez jednomian.
Gimnazjum
Matematyka
Mnożenie sumy przez jednomian
3655
2010-11-15
Mnożenie sumy przez jednomian
Ekran interaktywny sprawdzający umiejętność poprawnego opisywania pola prostokąta.
Gimnazjum
Matematyka
Jak pomnożyć sumę przez jednomian?
3334
2010-11-15
Jak pomnożyć sumę przez jednomian?
Ekran interaktywny pokazuje, jak mnożyć sumę przez jednomian. Uczy sprytnie mnożyć i graficznie przedstawiać prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania.
Gimnazjum
Matematyka
Szukaj poza portalem: