ZalogujZarejestruj

33 zasobów Gimnazjum Matematyka Punkt podstawy programowej 5.2 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Moja matematyka. Program nauczania matematyki - III etap edukacyjny
27393
2014-02-04
Moja matematyka. Program nauczania matematyki - III etap edukacyjny
Prezentowany program nauczania matematyki „Moja matematyka” pozwala uczniowi na dokładniejsze zrozumienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności, pokazuje również, że matematyka może być przyjazna, a jednocześnie pozwala osiąg...
Gimnazjum
Matematyka
Obliczenia procentowe 1
3598
2010-11-15
Obliczenia procentowe 1
Plansza dotyczy prostych obliczeń procentowych. Zawiera przykładowe rozwiązanie
Gimnazjum
Matematyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Liczby wymierne i niewymierne - praca klasowa nr 1
30827
2010-11-15
Liczby wymierne i niewymierne - praca klasowa nr 1
Praca klasowa do klasy I gimnazjum – w dwóch wersjach A i B - sprawdzająca umiejętności uczniów w zakresie ułamków zwykłych i dziesiętnych, procentów, potęg i pierwiastków.
Gimnazjum
Matematyka
Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
5689
2010-11-15
Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
Karta pracy jest materiałem pomocniczym do scenariusza dotyczącego wykonywania obliczeń procentowych, a w szczególności obliczeń liczby, gdy dany jest jej procent.
Gimnazjum
Matematyka
Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
2359
2010-11-15
Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Scenariusz dotyczy wykonywania obliczeń procentowych, a w szczególności obliczeń, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Gimnazjum
Matematyka
Obliczenia procentowe - powtórzenie (5)
3768
2010-11-15
Obliczenia procentowe - powtórzenie (5)
Uczniowie w czasie lekcji utrwalają pojęcie procentu. Rrozwiązują i ćwiczą umiejętność zamiany ułamków na procenty i odwrotnie, dokonują obliczeń procentowych (3 proste zadania) oraz rozwiązują i omawiają wykonanie wybranych z podręcznika i zbioru ...
Gimnazjum
Matematyka
Obliczanie procentu danej liczby
2993
2010-11-15
Obliczanie procentu danej liczby
Scenariusz dotyczy wykonywania obliczeń procentowych, a w szczególności obliczania procentu danej liczby.
Gimnazjum
Matematyka
Obliczenia procentowe- zadania
3403
2010-11-15
Obliczenia procentowe- zadania
Scenariusz dotyczy metod działania na procentach: obliczeń procentu danej liczby; obliczeń liczby, gdy dany jest jej procent, a także metod obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w zadaniach.
Gimnazjum
Matematyka
Obliczenia procentowe – zadania
13708
2010-11-15
Obliczenia procentowe – zadania
Karta pracy jest materiałem pomocniczym do scenariusza dotyczącego metod działań na procentach: obliczeń procentu danej liczby; obliczeń liczby, gdy dany jest jej procent, a także metod obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Wykorzys...
Gimnazjum
Matematyka
Co to jest stężenie procentowe?
4617
2010-11-15
Co to jest stężenie procentowe?
Scenariusz lekcji, która dotyczy pojęcia stężenia procentowego, omawianego na lekcji matematyki. W czasie zajęć nauczyciel wykorzystuje pomoce naukowe (np. klocki), które ilustrują pojęcie stężenia procentowego.
Gimnazjum
Matematyka
Obliczanie procentu danej liczby, rozwiązywanie zadań tekstowych
4531
2010-11-15
Obliczanie procentu danej liczby, rozwiązywanie zadań tekstowych
Lekcja dotyczy rozwijaniu umiejętności stosowania obliczeń procentowych. W czasie zajęć uczeń oblicza procent z danej liczby, rozwiązuje zadania tekstowe, poznaje swój region.
Gimnazjum
Matematyka
Wykorzystanie obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań tekstowych
5740
2010-11-15
Wykorzystanie obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań tekstowych
Scenariusz lekcji poświęconej rozwijaniu umiejętności stosowania obliczeń procentowych. W czasie zajęć uczeń bawi się, układając puzzle, i jednocześnie nabywa umiejętność obliczania procentu z danej liczby. Ćwiczą również rozwiązywanie zadań t...
Gimnazjum
Matematyka
Szukaj poza portalem: