A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

40 zasobów

Katalog zasobów Gimnazjum Język polski Punkt podstawy programowej I.3.3

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Archaizacja
Archaizacja

Film to krótki wykład dr. Bogusława Bednarka na temat archaizacji.

Gimnazjum
Język polski
7377
2013-07-22
Mówimy to samo inaczej, czyli rzecz o archaizmach
Mówimy to samo inaczej, czyli rzecz o archaizmach

Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie utrwalają pojęcia archaizacja i archaizm oraz doskonal...

Gimnazjum
Język polski
8671
2013-07-22
Jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu?
Jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu?

Przedstawienie zależności, jakie zachodzą między treścią a zakresem wyrazu oraz elementy składające ...

Gimnazjum
Język polski
4447
2010-11-15
Czy znam skróty i skrótowce?
Czy znam skróty i skrótowce?

Karta pracy ucznia zawierająca ćwiczenia sprawdzające i utrwalające znajomość skrótów i skrótowców p...

Gimnazjum
Język polski
21895
2010-11-15
Swoim własnym językiem – czyli o gwarze środowiskowej.
Swoim własnym językiem – czyli o gwarze środowiskowej.

Scenariusz prezentuje lekcję, podczas której uczniowie przyswajają sobie pojęcie gwary środowiskowej...

Gimnazjum
Język polski
3020
2010-11-15
O tym, co sobie pożyczyliśmy z innych języków
O tym, co sobie pożyczyliśmy z innych języków

Scenariusz dotyczy zajęć, na których uczniowie poznają rodzaje zapożyczeń. Grupują przykłady zapożyc...

Gimnazjum
Język polski
3169
2010-11-15
Jak powstają nowe wyrazy?
Jak powstają nowe wyrazy?

Scenariusz zajęć służących wprowadzeniu pojęć: słowotwórstwo, neologizm oraz wskazaniu rodzajów neol...

Gimnazjum
Język polski
5199
2010-11-15
Nawijka o neologizmach, czyli o nowych wyrazach we współczesnym języku
Nawijka o neologizmach, czyli o nowych wyrazach we współczesnym języku

Scenariusz lekcji dotyczy neologizmów artystycznych i zapożyczeń. Uczniowie szukają zapożyczeń w jęz...

Gimnazjum
Język polski
7113
2010-11-15
Rozprawka jako pisemna forma wypowiedzi
Rozprawka jako pisemna forma wypowiedzi

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów II klasy gimnazjum. Wprowadza nową formę wypowiedzi, jaką j...

Gimnazjum
Język polski
4425
2010-11-15
Neologizmy i ich rodzaje
Neologizmy i ich rodzaje

Karta pracy przeznaczona do pracy podczas oglądania prezentacji PowerPoint. Podczas pracy przed komp...

Gimnazjum
Język polski
4521
2010-11-15
Wyraz, rodzina wyrazów
Wyraz, rodzina wyrazów

Tablica przedstawia wykres podziału wyrazów na podstawowe i pochodne, wyjaśnienie pojęcia "rodziny w...

Gimnazjum
Język polski
16197
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości przed klasówką – synonimy, antonimy, homonimy i neologizmy
Powtórzenie wiadomości przed klasówką – synonimy, antonimy, homonimy i neologizmy

Lekcja jest powtórzeniem wiadomości o antonimach, synonimach, neologizmach. Cały czas lekcyjny przez...

Gimnazjum
Język polski
23920
2010-11-15