A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

27 zasobów

Katalog zasobów Gimnazjum Język polski Punkt podstawy programowej I.3.9

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Dzieciątko czy dzieciuch?
Dzieciątko czy dzieciuch?

Fragment rozmowy z profesorem Jerzym Bralczykiem, językoznawcą, na temat nadawania znaczenia wyrazom...

Gimnazjum
Język polski
2868
2013-11-28
Słowa, słówka – sowa, sówka
Słowa, słówka – sowa, sówka

Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie porządkują i utrwalają wiadomości oraz umiejętności zw...

Gimnazjum
Język polski
2797
2013-11-28
Jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu?
Jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu?

Przedstawienie zależności, jakie zachodzą między treścią a zakresem wyrazu oraz elementy składające ...

Gimnazjum
Język polski
3982
2010-11-15
Treść i zakres wyrazu.
Treść i zakres wyrazu.

Prezentacja i karta pracy zapoznają ucznia z zagadnieniem zakresu i treści wyrazu i irelacji między ...

Gimnazjum
Język polski
9713
2010-11-15
Wyraz, rodzina wyrazów
Wyraz, rodzina wyrazów

Tablica przedstawia wykres podziału wyrazów na podstawowe i pochodne, wyjaśnienie pojęcia "rodziny w...

Gimnazjum
Język polski
13185
2010-11-15
Podstawa słowotwórcza i formant.
Podstawa słowotwórcza i formant.

Na lekcji wprowadza się nowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa i kształci umiejętność posługiwania się...

Gimnazjum
Język polski
6277
2010-11-15
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odprzymiotnikowych
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odprzymiotnikowych

Uczeń poznaje trzy kategorie rzeczowników odprzymiotnikowych. Każdy moduł składa się z wiadomości i ...

Gimnazjum
Język polski
2373
2010-11-15
Derywacja wsteczna jako jeden ze sposobów tworzenia wyrazów pochodnych.
Derywacja wsteczna jako jeden ze sposobów tworzenia wyrazów pochodnych.

Prezentacja multimedialna do wykorzystania na lekcji prowadzonej w pracowni komputerowej. Uczniowie ...

Gimnazjum
Język polski
2828
2010-11-15
Oboczności
Oboczności

Pokaz w programie Power Point. Uczniowie samodzielnie najpierw przyswajają sobie wiadomości w dwu mo...

Gimnazjum
Język polski
3409
2010-11-15
Wyrazy złożone
Wyrazy złożone

E-lekcja języka polskiego do przeprowadzenie w pracowni komputerowej. Uczniowie rozwiązują zadnia po...

Gimnazjum
Język polski
5485
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości o budowie i znaczeniu wyrazów
Powtórzenie wiadomości o budowie i znaczeniu wyrazów

Materiał został pomyślany jako powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności. Zawiera szereg ćwic...

Gimnazjum
Język polski
6452
2010-11-15
Oboczności
Oboczności

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. Uczniowie rozwiązują zadnia po każdym...

Gimnazjum
Język polski
3792
2010-11-15