ZalogujZarejestruj

7 zasobów Gimnazjum Historia Punkt podstawy programowej 20.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
5688
2015-05-12
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
Scenariusz zajęć kształtujących postawę otwartości wobec rozmaitych norm społecznych, przekonań i kultur. Uczniowie rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu źródłowego, poznają różnice między obyczajowością XVII-wiecznych Duńczy...
Gimnazjum
Historia
Gołe Dunki i kaszanka
6282
2015-05-12
Gołe Dunki i kaszanka
Słuchowisko na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska stanowiące podstawę do dyskusji o rozumieniu różnych norm i kultur. Czyta Krzysztof Kulesza.
Gimnazjum
Historia
Rewizyta Duńczyków
5880
2015-05-12
Rewizyta Duńczyków
Karta pracy w dwóch wersjach. Oba warianty zawierają ten sam tekst traktujący o zwyczajach Sarmatów, inne są jednak polecenia – wyznaczające całkowicie odmienne sposoby pracy z przytoczonym tekstem oraz uwzględniające zróżnicowa...
Gimnazjum
Historia
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
5545
2015-05-12
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
Karta pracy powiązana z nagraniem, zawiera pytania odnoszące się do słuchowiska opartego na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska.
Gimnazjum
Historia
Zalety ustroju Rzeczypospolitej w XVII w.
7726
2010-11-15
Zalety ustroju Rzeczypospolitej w XVII w.
Ekran interaktywny prezentujący zalety ustroju Rzeczpospolitej w XVII w. Przedstawia genezę zwołania sejmu walnego. Wyjaśnia, dlaczego Polskę nazywano „państwem bez stosów”. Wprowadza pojęcia: sejm walny, przywilej, sejmik ziemski, sejm...
Gimnazjum
Historia
Szlachta polska w XVII-XVIII wieku – karta pracy
9453
2010-11-15
Szlachta polska w XVII-XVIII wieku – karta pracy
Karta pracy zawiera tekst i pytania dotyczące sarmatyzmu, liberum veto, wolności szlacheckiej i polskiej anarchii.
Gimnazjum
Historia
Grosz gdański oblężniczy
3853
2010-11-15
Grosz gdański oblężniczy
Zdjęcie przedstawia grosz gdański oblężniczy (Stefan Batory, 1577 r.)Grudziądzkie muzeum posiada bogatą kolekcję monet, banknotów, medali, orderów, odznaczeń i odznak, liczącą około 8 200 zabytków.
Gimnazjum
Historia
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia, Wiedza o kulturze
Szukaj poza portalem: