ZalogujZarejestruj

43 zasobów Gimnazjum Historia Punkt podstawy programowej 13.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Galeria polskich miast
15182
2010-11-15
Galeria polskich miast
Zasób zawiera zdjęcia polskich miast: Krynicy Zdrój, Łodzi, Czorsztyna, Gniezna, Hajnówki, Katowic, Lądka Zdrój, Ogrodzieńca, Poznania.
Gimnazjum
Geografia, Historia
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Historia, Wiedza o kulturze, Przedmioty zawodowe
Polska za panowania Bolesława Chrobrego
15098
2010-11-15
Polska za panowania Bolesława Chrobrego
Lekcja interaktywna dla nauczycieli przedstawiająca sytuację polityczną, strukturę organizacyjną i społeczną Polski za panowania Bolesława Chrobrego. Prezentuje przebieg misji św. Wojciecha, zjazdu gnieźnieńskiego i wojen prowadzonych przez polskiego wład...
Gimnazjum
Historia
Słowianie i początki państwa polskiego
22058
2010-11-15
Słowianie i początki państwa polskiego
Lekcja interaktywna przedstawiająca zagadnienia dotyczące Słowian i powstania państwa polskiego. Charakteryzuje podział Słowian, ich organizację plemienną oraz wierzenia. Prezentuje legendy związane z powstaniem państwa polskiego. Przedstawia proces zjedn...
Gimnazjum
Historia
Zjazd gnieźnieński
6161
2010-11-15
Zjazd gnieźnieński
Animacja prezentuje przyczyny, przebieg i konsekwencje zjazdu gnieźnieńskiego.
Gimnazjum
Historia
Obrzędy Słowian
2929
2010-11-15
Obrzędy Słowian
Animacja prezentuje zwyczaje i obrzędy odziedziczone po Słowianach.
Gimnazjum
Historia
Wyrocznia Światowida w Arkonie na wyspie Rugia – puzzle
2365
2010-11-15
Wyrocznia Światowida w Arkonie na wyspie Rugia – puzzle
Wyrocznia Światowida w Arkonie na wyspie Rugia – puzzle.
Gimnazjum
Historia
Mapa ważniejszych ośrodków pogańskich na ziemiach polskich
2686
2010-11-15
Mapa ważniejszych ośrodków pogańskich na ziemiach polskich
Mapa ważniejszych ośrodków pogańskich na ziemiach polskich.
Gimnazjum
Historia
Drzwi Gnieźnieńskie
4456
2010-11-15
Drzwi Gnieźnieńskie
Film dotyczy jednego z najstarszych zabytków polskiej sztuki sakralnej - Drzwi Gnieźnieńskich.
Gimnazjum
Historia
Drzwi Gnieźnieńskie
3820
2010-11-15
Drzwi Gnieźnieńskie
Zdjęcie podobizny św. Wojciecha na Drzwiach Gnieźnieńskich.
Gimnazjum
Historia
Gospodarka i kultura Polski za pierwszych Piastów
5260
2010-11-15
Gospodarka i kultura Polski za pierwszych Piastów
Animacja prezentuje gospodarkę i administrację Polski za pierwszych Piastów.
Gimnazjum
Historia
Raport niemieckiego kronikarza
3529
2010-11-15
Raport niemieckiego kronikarza
Film dotyczy relacji Thietmara o zjeździe gnieźnieńskim.
Gimnazjum
Historia
Mapa klasztorów w Polsce piastowskiej
4281
2010-11-15
Mapa klasztorów w Polsce piastowskiej
Mapa klasztorów w Polsce piastowskiej.
Gimnazjum
Historia
Szukaj poza portalem: