ZalogujZarejestruj

7 zasobów Gimnazjum Fizyka Punkt podstawy programowej 8.7 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Rozciąganie sprężyny
3248
2010-11-15
Rozciąganie sprężyny
Symulacja pozwala zobaczyć zależność pomiędzy siłą a rozciągnięciem.
Gimnazjum
Fizyka
Ciepło
2924
2010-11-15
Ciepło
Animacja definiuje ciepło właściwe, tzn. ciepło potrzebne do podniesienia temperatury 1kg substacji o 1 stopień Celsjusza lub Kelwina.
Gimnazjum
Fizyka
Jak skutecznie się uczyć przedmiotów ścisłych, np. fizyki, aby osiągnąć wyznaczony cel?
7016
2010-11-15
Jak skutecznie się uczyć przedmiotów ścisłych, np. fizyki, aby osiągnąć wyznaczony cel?
Sposoby organizacji pracy własnej ucznia.
Gimnazjum
Fizyka
Ciśnienie powietrza
3406
2010-11-15
Ciśnienie powietrza
E-lekcja wprowadza pojęcie ciśnienia atmosferycznego, jednostek oraz sposobów pomiaru i jego podawania dla miejsc znajdujących się na różnych wysokościach. Wyjaśnia istotę zmiany ciśnienia i gęstości powietrza w zależności od zmiany wysokośc...
Gimnazjum
Fizyka
Ciśnienie a wysokość
2716
2010-11-15
Ciśnienie a wysokość
Ekran wprowadza informacje o zależności gęstości powietrza od wysokości. Wyjaśnia, że tylko w niewielkim zakresie wysokości można przyjąć, iż zmiana ciśnienia na każdy metr wysokości jest stała. Sprawdza umiejętność prawidłowego wskazania wykresu zależnoś...
Gimnazjum
Fizyka
Siła a wydłużenie. Wytrzymałość.
2432
2010-11-15
Siła a wydłużenie. Wytrzymałość.
Wiedza z ekranu wprowadza zagadnienie proporcjonalnego do wartości siły rozciągającej wydłużenia ciała. Przybliża jak zmienia się właściwość sprężysta w plastyczną oraz kruchą ciała po przyłożeniu i zwiększeniu siły. Definiuje i objaśnia prawo Hooke&rsquo...
Gimnazjum
Fizyka
Mierzenie sił
5089
2010-11-15
Mierzenie sił
Lekcja wprowadza prawo Hooke’a, omawia jego istotę oraz zastosowanie. Wprowadza pojęcie siłomierza, przybliża jego budowę i zasadę działania (zależność pomiędzy stopniem wydłużenia sprężyny od siły i materiału, z jakiego została zbudowana). Uczeń do...
Gimnazjum
Fizyka
Szukaj poza portalem: