ZalogujZarejestruj

22 zasobów Gimnazjum Fizyka Punkt podstawy programowej 1.5 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Zając i żółw
5571
2013-11-23
Zając i żółw
Analiza prędkości średniej i chwilowej w ruchu jednostajnym i niejednostajnym na przykładzie zająca i żółwia.
Gimnazjum
Fizyka
Prędkość średnia i chwilowa w ruchu niejednostajnym
4984
2013-11-23
Prędkość średnia i chwilowa w ruchu niejednostajnym
Co to jest ruch niejednostajny. Opisanie zależności prękości zwierząt. Co to jest prędkość średnia i chwilowa.
Gimnazjum
Fizyka
Wykres prędkości od czasu
3854
2013-11-23
Wykres prędkości od czasu
Obliczanie wartości prędkości średniej, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Gimnazjum
Fizyka
Prędkość, droga, czas – analiza informacji
6685
2010-11-15
Prędkość, droga, czas – analiza informacji
Wypełniając schemat 9b uczniowie czytają dane podane na wykresie drogi, obliczają prędkości. Analizują treść zadania tekstowego na prędkość, drogę i czas i uzupełniają treść poleceń do zadania.
Gimnazjum
Fizyka
Szybkość
1809
2010-11-15
Szybkość
Animacja przedstawia wzory oraz definicje szybkości średniej i chwilowej.
Gimnazjum
Fizyka
Prędkościomierz
1852
2010-11-15
Prędkościomierz
Ilustracja prędkościomierza, który pokazuje prędkość chwilową pojazdu.
Gimnazjum
Fizyka
Ruch jednostajnie zmienny
4364
2010-11-15
Ruch jednostajnie zmienny
Materiał definiuje ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Oprócz definicji podano równanie ruchu oraz wykresy dla najprostszego przypadku ruchu jednostajnie przyspieszonego.
Gimnazjum
Fizyka
Ruch – wyznaczanie prędkości średniej
2384
2010-11-15
Ruch – wyznaczanie prędkości średniej
Materiał przedstawia podstawowe wzory do wyznaczenia prędkości średniej. Podane wzory odnoszą się do ruchu jednostajnego prostoliniowego i jednostajnie zmiennego.
Gimnazjum
Fizyka
Prędkość chwilowa i prędkość średnia
6083
2010-11-15
Prędkość chwilowa i prędkość średnia
Schemat zwraca uwagę na różnicę występującą pomiędzy prędkością średnią a chwilową. Podano przykład wyznaczania prędkości średniej dla ruchu ciała zmiennego w czasie.
Gimnazjum
Fizyka
Ruch jednostajny prostoliniowy
17551
2010-11-15
Ruch jednostajny prostoliniowy
Za pomocą schematu przedstawiono definicję oraz podstawowe wzory dla ruchu jednostajnego prostoliniowego. Zwrócono uwagę na to, iż drogi przebyte w jednakowych odstępach czasu są równe.
Gimnazjum
Fizyka
Problemy przy opisie ruchu
3341
2010-11-15
Problemy przy opisie ruchu
Podczas lekcji uczniowie wykonując kolejne ćwiczenia polegające na opisywaniu ruchu doświadczają trudności w jego jednoznacznym opisaniu, przyswajają sobie podstawowe pojęcia używane przy jego opisie oraz nabierają przekonania o konieczności wprowadzenia ...
Gimnazjum
Fizyka
Powtórzenie wiadomości o ruchu ciał
6898
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości o ruchu ciał
Uczniowie w formie konkursu powtarzają wiadomości o ruchu ciał. Konkurs składa się z trzech rund. Każda runda konkursu poświęcona jest innemu zagadnieniu: definicjom, pojęciom i wielkościom, wzorom i zależnościom oraz zadaniom rachunkowym. Scenariusz jest...
Gimnazjum
Fizyka
Szukaj poza portalem: