A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

22 zasobów

Katalog zasobów Gimnazjum Fizyka Punkt podstawy programowej 1.5

Podstawa programowa do przedmiotu:  Fizyka

Zając i żółw
Zając i żółw

Analiza prędkości średniej i chwilowej w ruchu jednostajnym i niejednostajnym na przykładzie zająca i żółwia.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
5571
Prędkość średnia i chwilowa w ruchu niejednostajnym
Prędkość średnia i chwilowa w ruchu niejednostajnym

Co to jest ruch niejednostajny. Opisanie zależności prękości zwierząt. Co to jest prędkość średnia i chwilowa.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
4984
Wykres prędkości od czasu
Wykres prędkości od czasu

Obliczanie wartości prędkości średniej, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3854
Prędkość, droga, czas – analiza informacji
Prędkość, droga, czas – analiza informacji

Wypełniając schemat 9b uczniowie czytają dane podane na wykresie drogi, obliczają prędkości. Analizują treść zadania tekstowego na prędkość, drogę i czas i uzupełniają treść poleceń do zadania.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
6685
Szybkość
Szybkość

Animacja przedstawia wzory oraz definicje szybkości średniej i chwilowej.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
1809
Prędkościomierz
Prędkościomierz

Ilustracja prędkościomierza, który pokazuje prędkość chwilową pojazdu.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
1852
Ruch jednostajnie zmienny
Ruch jednostajnie zmienny

Materiał definiuje ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Oprócz definicji podano równanie ruchu oraz wykresy dla najprostszego przypadku ruchu jednostajnie przyspieszonego.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
4364
Ruch – wyznaczanie prędkości średniej
Ruch – wyznaczanie prędkości średniej

Materiał przedstawia podstawowe wzory do wyznaczenia prędkości średniej. Podane wzory odnoszą się do ruchu jednostajnego prostoliniowego i jednostajnie zmiennego.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2384
Prędkość chwilowa i prędkość średnia
Prędkość chwilowa i prędkość średnia

Schemat zwraca uwagę na różnicę występującą pomiędzy prędkością średnią a chwilową. Podano przykład wyznaczania prędkości średniej dla ruchu ciała zmiennego w czasie.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
6083
Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch jednostajny prostoliniowy

Za pomocą schematu przedstawiono definicję oraz podstawowe wzory dla ruchu jednostajnego prostoliniowego. Zwrócono uwagę na to, iż drogi przebyte w jednakowych odstępach czasu są równe.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
17551
Problemy przy opisie ruchu
Problemy przy opisie ruchu

Podczas lekcji uczniowie wykonując kolejne ćwiczenia polegające na opisywaniu ruchu doświadczają trudności w jego jednoznacznym opisaniu, przyswajają sobie podstawowe pojęcia używane przy jego opisie oraz nabierają przekonania o konieczności wprowadzenia ...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3341
Powtórzenie wiadomości o ruchu ciał
Powtórzenie wiadomości o ruchu ciał

Uczniowie w formie konkursu powtarzają wiadomości o ruchu ciał. Konkurs składa się z trzech rund. Każda runda konkursu poświęcona jest innemu zagadnieniu: definicjom, pojęciom i wielkościom, wzorom i zależnościom oraz zadaniom rachunkowym. Scenariusz jest...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
6898