A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

17 zasobów

Katalog zasobów Gimnazjum Chemia Punkt podstawy programowej 7.3

Podstawa programowa do przedmiotu:  Chemia

Rozpuszczalność chlorku miedzi(II)
Rozpuszczalność chlorku miedzi(II)

Ilustracja przedstawia powiększenie jonów miedzi i chloru w roztworze.

Gimnazjum
Chemia
2896
2010-11-15
Rozpuszczalność chlorku srebra(I)
Rozpuszczalność chlorku srebra(I)

Ilustracja przedstawia powiększenie jonów chloru i srebra w roztworze.

Gimnazjum
Chemia
2318
2010-11-15
Rozpuszczalność chlorku potasu
Rozpuszczalność chlorku potasu

Ilustracja przedstawia powiększenie jonów potasu i chloru w roztworze.

Gimnazjum
Chemia
2575
2010-11-15
Dysocjacja siarczanu(VI) miedzi(II)
Dysocjacja siarczanu(VI) miedzi(II)

Ilustracja przedstawia równanie dysocjacji siarczanu(VI) miedzi(II).

Gimnazjum
Chemia
4363
2010-11-15
Rozpuszczalność węglanu potasu w wodzie
Rozpuszczalność węglanu potasu w wodzie

Ilustracja przedstawia rozpuszczalność węglanu potasu w wodzie.

Gimnazjum
Chemia
2989
2010-11-15
Rozpuszczalność siarczanu (VI) sodu w wodzie
Rozpuszczalność siarczanu (VI) sodu w wodzie

Ilustracja przedstawia rozpuszczalność siarczanu (VI) sodu w wodzie.

Gimnazjum
Chemia
3210
2010-11-15
Rozpuszczalność chlorku wapnia w wodzie
Rozpuszczalność chlorku wapnia w wodzie

Ilustracja przedstawia zachowanie się chlorku wapnia w roztworze wodnym.

Gimnazjum
Chemia
4023
2010-11-15
Rozpuszczalność siarczanu (VI) miedzi(II) w wodzie
Rozpuszczalność siarczanu (VI) miedzi(II) w wodzie

Ilustracja przedstawia rozpuszczalność siarczanu (VI) miedzi(II) w wodzie.

Gimnazjum
Chemia
3551
2010-11-15
Równania chemiczne reakcji dysocjacji soli
Równania chemiczne reakcji dysocjacji soli

Animacja przedstawia proces dysocjacji chlorku sodu i siarczanu (VI) potasu.

Gimnazjum
Chemia
2852
2010-11-15
Dysocjacja soli
Dysocjacja soli

Animacja przedstawia proces dysocjacji elektrolitycznej chlorku sodu.

Gimnazjum
Chemia
3205
2010-11-15
Dysocjacja elektrolityczna
Dysocjacja elektrolityczna

Schemat wyjaśnia pojęcia dysocjacji elektrolitycznej oraz elektrolitu. Za pomocą przykładów przedsta...

Gimnazjum
Chemia
5306
2010-11-15
Podsumowanie wiadomości o solach
Podsumowanie wiadomości o solach

Diagnoza standardu egzaminacyjnego IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywa...

Gimnazjum
Chemia
4592
2010-11-15