A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

12 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""Krasiński""


Listy do ojca Zygmunta Krasińskiego – autentyczność i szczerość czy autokreacja i maskarada?
Listy do ojca Zygmunta Krasińskiego – autentyczność i szczerość czy autokreacja i maskarada?

Uczniowie poprzez analizę sztuki epistolograficznej zapoznają się z sylwetką Zygmunta Krasińskiego. Poznają wybrane listy i analizują ich treść.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3255
Biblia i jej twórcy
Biblia i jej twórcy

Pokaz slajdów na temat autorstwa ksiąg Pisma Świętego oraz inspirującej roli "Biblii" dla literatury i sztuki.

Gimnazjum
Język polski
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4496
Wokół oniryzmu świata przedstawionego
Wokół oniryzmu świata przedstawionego "Małej Apokalipsy"

Scenariusz lekcji poświęconej poetyce oniryzmu w "Małej Apokalipsie". W dyskusji podsumowującej uczniowie właściwie używają pojęć: obsesja śmierci i obsesja introspekcji, Mała Apokalipsa jako projekcja osoby bohatera – narratora, świat aktualnie reż...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3737
Daty, miejsca i postacie
Daty, miejsca i postacie

Ekran interaktywny prezentujący elementy świata przedstawionego „Dziadów” cz. III Adama Mickiewicza. Przedstawiono tu czas trwania wydarzeń i miejsca akcji w dramacie. Mowa jest także o historycznych pierwowzorach bohaterów utwor...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5284
Pierwowzory negatywnych bohaterów dramatu.
Pierwowzory negatywnych bohaterów dramatu.

Pokaz slajdów poświęcony pierwowzorom negatywnych postaci zdrajców i sprzedawczyków z III części „Dziadów" Adama Mickiewicza. Dopełnieniem listy bohaterów negatywnych są ich odpowiedniki w rzeczywistości....

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4241
Tragizm bohatera świadomego bezcelowości swoich czynów – analiza Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego
Tragizm bohatera świadomego bezcelowości swoich czynów – analiza Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Lekcja poświęcona jest analizie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Uczniowie dyskutują nad racjami przedstawionych w dramacie obozów walczących o swoją wizję świata i zastanawiają się nad tragizmem przywódców.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5291
Wielka Emigracja
Wielka Emigracja

Pokaz slajdów poświęcony zjawisku Wielkiej Emigracji po upadku powstania listopadowego. Wymienia przyczyny wychodźstwa, przedstawia nazwiska najwybitniejszych emigrantów i kraje, w których zamieszkali, oraz charakteryuje stosunek ich ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7761
Romantyzm a Biblia
Romantyzm a Biblia

Pokaz slajdów na temat związku literatury i kultury romantycznej z Biblią. Wskazując na inspiracje biblijne w romantyzmie (gatunki, motywy, kreacja bohaterów), przedstawia biblijne źródła mesjanizmu.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5199
Polacy i polskie społeczeństwo w „Dziadach”.
Polacy i polskie społeczeństwo w „Dziadach”.

Ekran interaktywny prezentuje dwudzielny obraz polskiego społeczeństwa wykreowany przez Adama Mickiewicza w „Dziadach". Zapoznaje z metaforą „narodu jak lawy” i symboliką przestrzeni Salonu Warszawskiego. Zawiera ćwiczenie sprawdzaj...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4772
Plugawa skorupa – zdrajcy
Plugawa skorupa – zdrajcy

Ekran interaktywny poświęcony III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza, prezentuje postawę serwilistyczną części polskiego społeczeństwa wobec władzy rosyjskiej. Przedstawia problematykę i symboliczne znaczenia scen z Balu u Senatora. Charakter...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4723
Dramat romantyczny a tradycja literacka
Dramat romantyczny a tradycja literacka

Ekran interaktywny wprowadzający wiadomości na temat dramatu romantycznego, wyróżnia jego najistotniejsze cechy gatunkowe w porównaniu z dramatem klasycznym. Wskazuje na inspiracje szekspirowskie i wprowadza termin synkretyzm. Ukazuje dramat...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6059
Biblia jako zbiór wybitnych dzieł literackich
Biblia jako zbiór wybitnych dzieł literackich

Ekran interaktywny prezentuje Biblię jako zbiór wybitnych utworów literackich reprezentujących różne gatunki literackie. Uświadamia problem ewolucji gatunków literackich i zmienności kryteriów ich klasyfikacji. Utrwala w...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4314