ZalogujZarejestruj

1384 zasobów Wyniki wyszukiwania "gospodarka"

Zawęź wyniki

Gospodarka rynkowa
3689
2010-11-15
Gospodarka rynkowa
E-lekcja opisująca uwarunkowania wpływające na rozwój przedsiębiorczości, określająca genezę i istotę gospodarki rynkowej i wolnorynkowej. Przedstawia również okres wielkiego kryzysu, interwencjonizm państwowy oraz podmioty gospodarki rynkow...
Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
Geneza gospodarki rynkowej
5044
2010-11-15
Geneza gospodarki rynkowej
Animacja przedstawiająca genezę powstania gospodarki rynkowej oraz omawiająca pojęcie barteru i rynku. Może zostać użyta jako wprowadzenie do tematu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Gospodarka Sudetów
4200
2010-11-15
Gospodarka Sudetów
Ekran interaktywny przedstawiający charakterystykę gospodarczą Sudetów. Uczeń dowiaduje się, jakie gałęzie gospodarki są najważniejsze dla regionu oraz w jaki sposób eksploatuje się różne surowce mineralne.
Gimnazjum
Geografia
Początki gospodarki rynkowej
5981
2010-11-15
Początki gospodarki rynkowej
lekcja multimedialna dotycząca początków gospodarki rynkowej
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Początki gospodarki rynkowej
3184
2010-11-15
Początki gospodarki rynkowej
Lekcja interaktywna dla nauczycieli wprowadzająca zagadnienie potrzeb, ich podział, pojęcie dóbr, usług i zasobów, zasobów naturalnych, genezę i istotę gospodarki rynkowej i wolnorynkowej. Przedstawia również okres wielkiego kr...
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Charakterystyka gospodarki
4674
2010-11-15
Charakterystyka gospodarki
Ekran interaktywny przedstawiający gospodarczą charakterystykę Pobrzeża Bałtyckiego. Omówiona jest gospodarka morska.
Gimnazjum
Geografia
Gospodarka wyżyn
4270
2010-11-15
Gospodarka wyżyn
Ekran interaktywny przedstawiający gospodarczą charakterystykę obszaru polskich wyżyn. Uczeń poznaje najważniejsze zakłady przemysłowe Górnego Śląska oraz Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego jak również ocenia poziom rozwoju gospodarki na ...
Gimnazjum
Geografia
Charakterystyka gospodarki
6311
2010-11-15
Charakterystyka gospodarki
Ekran interaktywny przedstawiający cechy gospodarki regionów znajdujących się na obszarze polskich pojezierzy. Główne ośrodki przemysłowe zostały przedstawione w tabeli, z której uczeń dowiaduje się, jakie są główne gałęzie prz...
Gimnazjum
Geografia
Uczestnicy gospodarki rynkowej
3441
2010-11-15
Uczestnicy gospodarki rynkowej
Ekran interaktywny przedstawiający uczestników gospodarki rynkowej, podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej i ich rodzaje.
Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
Etapy rozwoju gospodarki
4745
2010-11-15
Etapy rozwoju gospodarki
Ekran interaktywny prezentujący cztery etapy rozwoju gospodarki światowej. Przedstawiono również zmiany na mapie politycznej świata. Uczeń poznaje definicję gospodarki oraz rewolucji przemysłowej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Gospodarka morska
4342
2010-11-15
Gospodarka morska
Film przedstawia gospodarkę morską Polski.
Gimnazjum
Geografia
Gospodarka rynkowa
3661
2010-11-15
Gospodarka rynkowa
Lekcja interaktywna opisująca uwarunkowania wpływające na rozwój przedsiębiorczości, określająca genezę i istotę gospodarki rynkowej i wolnorynkowej. Przedstawia również okres wielkiego kryzysu, interwencjonizm państwowy oraz podmioty gospod...
Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
Szukaj poza portalem: