A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

23 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""praca w grupach""


Twierdzenia i dowody
Twierdzenia i dowody

Ćwiczenia w dowodzeniu- uczniowie mają złożyć tekst dowodu, korzystając z podanych zdań, składającyc...

Gimnazjum
Matematyka
1930
2010-11-15
Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce
Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce

Przedstawienie zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i problemów na rynku p...

Gimnazjum
Geografia
8143
2010-11-15
Podróżujemy śladami załogi Kaspiana.
Podróżujemy śladami załogi Kaspiana.

Określenie elementów świata przedstawionego. Zapisanie planu wydarzeń. Praca w grupach – tworzenie m...

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język polski
2617
2010-11-15
Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce
Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce

Przedstawienie zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i problemów na rynku p...

Gimnazjum
Geografia
5334
2010-11-15
Obszary koncentracji przemysłu
Obszary koncentracji przemysłu

Tematyka realizowana na lekcji dotyczy zagadnienia rozmieszczenie głównych okręgów przemysłowych w P...

Gimnazjum
Geografia
3213
2010-11-15
Walory turystyczne krain geograficznych Polski - lekcja diagnozująca
Walory turystyczne krain geograficznych Polski - lekcja diagnozująca

Scenariusz lekcji powtórzeniowej, diagnozującej z zakresu treści dotyczący zróżnicowania środowiska ...

Gimnazjum
Geografia
5443
2010-11-15
Dzieje geologiczne obszaru Polski przed czwartorzędem
Dzieje geologiczne obszaru Polski przed czwartorzędem

Scenariusz lekcji poświęconej budowie geologicznej Polski na tle budowy geologicznej Europy. Wydarze...

Gimnazjum
Geografia
5254
2010-11-15
Dzieje geologiczne obszaru Polski przed czwartorzędem
Dzieje geologiczne obszaru Polski przed czwartorzędem

Karta pracy ucznia jest uzupełnieniem do scenariusza zajęć poświęconego budowie geologicznej Polski ...

Gimnazjum
Geografia
4698
2010-11-15
Czynniki lokalizacji przemysłu - karty pracy
Czynniki lokalizacji przemysłu - karty pracy

Karta pracy ucznia do lekcji dotyczącej czynników przyrodniczych i poza przyrodniczych rozwoju przem...

Gimnazjum
Geografia
3798
2010-11-15
Wytwarzanie energii
Wytwarzanie energii

Karta pracy ucznia będąca uzupełnieniem do lekcji, w trakcie której uczeń poznaje czynniki przyrodni...

Gimnazjum
Geografia
2407
2010-11-15
Turystyka w Polsce
Turystyka w Polsce

Zakres treści: Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazów na obszarze Polski. Regiony tur...

Gimnazjum
Geografia
2150
2010-11-15
Obszary koncentracji przemysłu
Obszary koncentracji przemysłu

Tematyka realizowana na lekcji dotyczy zagadnienia rozmieszczenie głównych okręgów przemysłowych w P...

Gimnazjum
Geografia
2427
2010-11-15