ZalogujZarejestruj

10 zasobów Wyniki wyszukiwania ""Bliski Wschód""

Zawęź wyniki


    Bliski Wschód - ćwiczenie
8215
2013-11-23
Bliski Wschód - ćwiczenie
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu głównych konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
Gimnazjum
Geografia

    Bliski Wschód - prezentacja
20223
2013-11-23
Bliski Wschód - prezentacja
Prezentacja przedstawiająca światowe zasoby ropy naftowej oraz poziom rozwoju gospodarczego regionu Bliskiego Wschodu.
Gimnazjum
Geografia

    Cechy kulturowe Bliskiego Wschodu
9941
2013-11-23
Cechy kulturowe Bliskiego Wschodu
Określenie położenia geograficznego i podziału politycznego na Bliskim Wschodzie. Wskazanie głównych obszarów występowania i wielkości zasobów światowych ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. Wskazanie cech kulturowych, wielkości zasobów ropy nafto...
Gimnazjum
Geografia
Mapa Półwyspu Arabskiego
4357
2010-11-15
Mapa Półwyspu Arabskiego
Mapa Półwyspu Arabskiego.
Gimnazjum
Historia
Włoskie miasta-państwa a Seldżucy
3441
2010-11-15
Włoskie miasta-państwa a Seldżucy
Animacja omawia konsekwencje podboju Kalifatu Bagdadzkiego przez Turków seldżuckich.
Gimnazjum
Historia
Podboje arabskie
6942
2010-11-15
Podboje arabskie
Animacja prezentuje ekspansję Arabów w VII - IX wieku.
Gimnazjum
Historia
Geografia starożytnego świata
5392
2010-11-15
Geografia starożytnego świata
Karta pracy zawiera tabelkę, w której uczniowie wpisują dane geograficzne dotyczące najważniejszych państw świata starożytnego. Karta ta jest uzupełnieniem lekcji o tym samym temacie.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo
Podział środków transportu ze względu na ich rodzaj
21345
2010-11-15
Podział środków transportu ze względu na ich rodzaj
Schemat przedstawia podział środków transportu ze względu na ich rodzaj. Materiał można wykorzystać podczas lekcji z transportu dla zilustrowania podziału środków transportu.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Zajęcia techniczne
Szlaki handlowe Arabów
5492
2010-11-15
Szlaki handlowe Arabów
Mapa arabskich szlaków handlowych.
Gimnazjum
Historia
Wybrane konflikty światowe XX wieku
8427
2010-11-15
Wybrane konflikty światowe XX wieku
Prezentacja dotyczy podłoża konfliktów światowych po 1945 roku, wskazuje „punkty zapalne”, rejony walk i rywalizacji supermocarstw, opisuje przebieg głównych konfliktów na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Azji i w Amery...
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Szukaj poza portalem: