ZalogujZarejestruj

23 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Wychowanie do życia w rodzinie Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Przemoc rówieśnicza - scenariusz zajęć profilaktycznych
31423
2013-09-30
Przemoc rówieśnicza - scenariusz zajęć profilaktycznych
Podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i w cyberprzestrzeni. Uczestnicy dowiedzą się jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą s...
Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka, Wychowanie do życia w rodzinie
Przemoc w rodzinie - scenariusz zajęć profilaktycznych
20354
2013-09-30
Przemoc w rodzinie - scenariusz zajęć profilaktycznych
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat różnych aspektów i przejawów przemocy ze strony rodziców/opiekunów lub rodzeństwa oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji. Zajęcia dostarcz...
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Sponsoring - scenariusz zajęć profilaktycznych
12017
2013-09-30
Sponsoring - scenariusz zajęć profilaktycznych
Zajęcia dotyczą jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych jaką jest sponsoring. Podczas zajęć omówione zostają przyczyny nawiązywania takich kontaktów przez nastolatków oraz możliwości pomocy młodym osobom, któ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Handel dziećmi - scenariusz zajęć profilaktycznych
7361
2013-09-30
Handel dziećmi - scenariusz zajęć profilaktycznych
Podczas zajęć uczestnicy poznają mechanizmy stosowane przez osoby zajmujące się handlem dziećmi w celu komercyjnego wykorzystania seksualnego oraz dowiedzą się jak chronić się przed manipulacją.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Dowód miłości - scenariusz zajęć profilaktycznych
15944
2013-09-30
Dowód miłości - scenariusz zajęć profilaktycznych
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych i ich potencjalnych negatywnych konsekwencji. Omówione zostaną mechanizmy, które sprawiają, że młode osoby nierozważnie ang...
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
21463
2012-07-31
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
Strona zawiera scenariusze lekcji z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie:- Kultura na codzień,czyli savoir vivre dla każdego- Czy jestem asretywny/asertywna?- Czy programy TV mogą wpływać na stosunek młodzieży do seksu?
Gimnazjum
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
65489
2012-07-31
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
Strona zawiera scenariusze lekcji z zakresu Wychowania do życia w rodzinie.Wśród nich min.:- Dom rodzinny i jego atmosfera- Urodziłem się z miłości i do miłości- Moja rodzina- W szkole czuję się bezpieczny- Akceptacja siebie
Gimnazjum
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie - karty pracy
88396
2012-07-31
Wychowanie do życia w rodzinie - karty pracy
Strona zawiera czterdzieści kart pracy z zakresu Wychowania do życia w rodzinie.Wśród nich min.:- Analiza konfliktu- Balon złości - Uwaga - nie wytrzymam!- Co to jest miłość?- Czy jesteś gotowy, aby zostać rodzicem?- Dlaczego lubię być dziewczyną?...
Gimnazjum
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
101152
2012-07-31
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
Strona zawiera czterdzieści scenariuszy lekcji z zakresu Wychowanie do życia w rodzinie.Wśród nich min.:- Dom moich marzeń- Higiena okresu dojrzewania -zajęcia z podziałem na grupy- Abstynencja seksualna- Blaski i cienie koleżeństwa- Cechy charakte...
Gimnazjum
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
90758
2012-07-31
"Wychowanie do życia w rodzinie" - 25 scenariuszy lekcji.
Scenariusze lekcji opracowane przez uczestniczki kursu kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.Wśród nich znajdują się min.:- Odmienność płci – budowa fizyczna i psychiczna- Decyzja na...
Gimnazjum
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Internetowy System Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP
9639
2011-11-24
Internetowy System Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP
Baza zawierająca opisy aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od roku 1918 oraz ujednolicone teksty ustaw.   Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF.
Szkoły ponadgimnazjalne
Godzina wychowawcza, Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), Historia, Podstawy przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła jako wspólnota osób. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców
10290
2011-11-21
Szkoła jako wspólnota osób. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców
Celem publikacji jest uwrażliwienie nauczycieli i wychowawców na istotne aspekty procesu wspierania dziecka w szkole. Znaleźć tu można praktyczne wskazówki, jak poprawić swoje relacje z uczniami. Publikacja zawiera wiele konkretnyc...
Gimnazjum
Biologia, Matematyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia, Fizyka, Historia, Język obcy nowożytny, Język polski, Wiedza o kulturze, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie do życia w rodzinie
Szukaj poza portalem: