ZalogujZarejestruj

15 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Inne Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Erasmus+ w szkołach województwa pomorskiego
14663
2016-10-17
Erasmus+ w szkołach województwa pomorskiego
Niniejsza publikacja skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców, a nawet administracji oświatowej czy instytucji, których działalność nastawiona jest na rozwój edukacji. Chcemy – dzięki wsparciu ...
Gimnazjum
Inne
Edukacja wczesnoszkolna
Inne
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Inne
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Arteterapia. Scenariusze zajęć
29399
2016-09-30
Arteterapia. Scenariusze zajęć
Książka Arteterapia. Scenariusze zajęć z serii: Terapia Pedagogiczna. Warsztaty i Scenariusze Zajęć przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów i innych osób zainteresowanych oddziaływaniem sztuki, chcących wzbogacić swo...
Gimnazjum
Muzyka, Plastyka
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja muzyczna, Edukacja plastyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Muzyka, Plastyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych. Poradnik dla nauczycieli.
19400
2015-05-06
Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych. Poradnik dla nauczycieli.
W publikacji  zwrócono uwagę na wielość przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych, na których można wykorzystać uzdolnienia artystyczne uczniów
Gimnazjum
Inne
Edukacja wczesnoszkolna
Inne
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Inne
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii.
18160
2015-05-06
Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii.
Poradnik zawiera przykłady form i metod pracy z uczniami zdolnymi na różnych etapach edukacyjnych, w tym wiele konkretnych wskazówek , które pomóc mogą nauczycielowi w codziennej praktyce szkolnej.
Gimnazjum
Inne
Edukacja wczesnoszkolna
Inne
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Inne
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego.
13524
2015-05-06
Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego.
Poradnik  ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest adresowany do nauczycieli języków obcych na wszystkich poziomach nauczania z uwzględnieniem metod pracy z dziećmi sześcioletnimi.
Gimnazjum
Inne
Edukacja wczesnoszkolna
Inne
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Inne
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla  nauczycieli i rodziców
17544
2015-05-05
Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców
Autorzy poradnika  podkreślają, w pracy z uczniem zdolnym, znaczenie motywacji bazującej na ciekawości, a nie na rywalizacji konkursowej. Wskazują na różnorodność i bogactwo konkursów, zachęcając również do tych, w których...
Gimnazjum
Inne
Edukacja wczesnoszkolna
Inne
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Inne
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Czas wolny…od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych.
20709
2015-04-02
Czas wolny…od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Publikacja adresowana jest do do nauczycieli , rodziców uczniów zdolnych, a także tych wszystkich , którzy chcą kompetentnie  wspierać młode talenty i troszczą się o ich rozwój.
Gimnazjum
Inne
Edukacja wczesnoszkolna
Inne
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Inne
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych.
19260
2015-04-01
Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych.
Raport  przedstawia analizę narzędzi służących do identyfikacji predyspozycji i zdolności uczniów na trzech poziomach kształcenia: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Opracowanie  ma na celu przygotowanie osób zaangażowa...
Gimnazjum
Inne
Edukacja wczesnoszkolna
Inne
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Inne
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej.
3998
2015-04-01
Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej.
Opracowanie modelu pracy z uczniem zdolnym ma na celu przygotowanie osób zaangażowanych w proces rozwoju zdolności dzieci i młodzieży do właściwego identyfikowania uzdolnień i tworzenia odpowiednich warunków do ich kształtowania.
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Praktyczne aspekty pracy z uczniem zdolnym
5610
2011-11-18
Praktyczne aspekty pracy z uczniem zdolnym
Prezentacja Wiesławy Limont i Dominiki Jastrzebskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wskazująca Praktyczne aspekty pracy z uczniem zdolnym. Materiały z konferencji Pomóżmy im rozwinąć skrzydła – czego potrzebuj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Plan Działań Wspierających
36202
2011-07-01
Plan Działań Wspierających
Przykładowy PDW wspomagający pracę zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach. Plik do...
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Terapia TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), czyli przezskórna stymulacja elektryczna oraz terapia prądami Träberta
5174
2010-11-15
Terapia TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), czyli przezskórna stymulacja elektryczna oraz terapia prądami Träberta
Scenariusz dotyczy ćwiczeń z fizykoterapii poświęconych poznaniu nowoczesnych metod z zakresu elektroterapii. Zajęcia poświęcone są przede wszystki terapii TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), czyli przezskórnej stymulacji elektryczn...
Szkoły ponadgimnazjalne
Inne
Szukaj poza portalem: