ZalogujZarejestruj

18 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Wychowanie do życia w rodzinie Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Co nas łączy?
14218
2015-02-19
Co nas łączy?
Karta pracy powiązana z nagraniem – piosenką Piotra Rubika pt. „Jesteśmy inni”. Uczniowie analizują tekst utworu i redagują wypowiedź na zadane pytanie.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Etyka, Historia i społeczeństwo, Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie
O wartości różnorodności. Jak rozwiązujemy wspólnie zadania i problemy
15053
2015-02-19
O wartości różnorodności. Jak rozwiązujemy wspólnie zadania i problemy
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu inności i rozwijających umiejętność rozwiązywania problemów. Uczniowie poddają refleksji zagadnienie ludzkiej odmienności, rozpoznają różnorodność wspólnoty klasowej i wskazują sytuac...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Etyka, Historia i społeczeństwo, Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie
Czy dobrze być innym?
11951
2015-02-19
Czy dobrze być innym?
Karta pracy zawiera zadania do wykonania w domu. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące bohaterów filmu Deana DeBloisa i Chrisa Sandersa pt. „Jak wytresować smoka”. 
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Etyka, Historia i społeczeństwo, Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie
Wielki problem
11425
2015-02-19
Wielki problem
Karta pracy powiązana z ćwiczeniem interaktywnym. Zadaniem uczniów jest sporządzenie krótkich charakterystyk postaci historycznych, którym udało się rozwikłać nierozwiązywalne z pozoru problemy.  
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Etyka, Historia i społeczeństwo, Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie
Kto by pomyślał
12114
2015-02-19
Kto by pomyślał
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiedzę o wybranych postaciach historycznych oraz nawiązujące do zagadnienia radzenia sobie z problemami.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Etyka, Historia i społeczeństwo, Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie
Wokół tajemnicy mojego początku - scenariusz lekcji
12042
2012-07-31
Wokół tajemnicy mojego początku - scenariusz lekcji
Celem scenariusza jest:- kształtowanie pozytywnego stosunku do macierzyństwa- uświadomienie, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia- ukazanie piękna wewnątrzmacicznego rozwoju człowieka- budzenie szacunku dla ludzkiego życia
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Odmienność płci – urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się - scenariusz lekcji
19595
2012-07-31
Odmienność płci – urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się - scenariusz lekcji
Celem scenariusza jest:- wzmocnienie identyfikacji z własną płcią- uświadomienie różnic między chłopcem a dziewczyną ujawniających się w różnych aspektach życia- akceptacja płci przeciwnej
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
65489
2012-07-31
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
Strona zawiera scenariusze lekcji z zakresu Wychowania do życia w rodzinie.Wśród nich min.:- Dom rodzinny i jego atmosfera- Urodziłem się z miłości i do miłości- Moja rodzina- W szkole czuję się bezpieczny- Akceptacja siebie
Gimnazjum
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
23785
2012-07-31
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
Strona zawiera scenariusze lekcji z zakresu Wychowania do życia w rodzinie:- Rodzina w życiu człowieka- Rola mężczyzny (ojca) w życiu rodziny- Jesteś dziewczynką, jesteś chłopcem
Gimnazjum
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie - karty pracy
88396
2012-07-31
Wychowanie do życia w rodzinie - karty pracy
Strona zawiera czterdzieści kart pracy z zakresu Wychowania do życia w rodzinie.Wśród nich min.:- Analiza konfliktu- Balon złości - Uwaga - nie wytrzymam!- Co to jest miłość?- Czy jesteś gotowy, aby zostać rodzicem?- Dlaczego lubię być dziewczyną?...
Gimnazjum
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
101152
2012-07-31
Wychowanie do życia w rodzinie - scenariusze lekcji
Strona zawiera czterdzieści scenariuszy lekcji z zakresu Wychowanie do życia w rodzinie.Wśród nich min.:- Dom moich marzeń- Higiena okresu dojrzewania -zajęcia z podziałem na grupy- Abstynencja seksualna- Blaski i cienie koleżeństwa- Cechy charakte...
Gimnazjum
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wychowanie do życia w rodzinie
Jak porozumieć się z innymi? - scenariusz lekcji
11974
2012-07-31
Jak porozumieć się z innymi? - scenariusz lekcji
Cel scenariusza: uczeń: - zna podstawowe zasady komunikowania się - potrafi wskazać zakłócenia w procesie komunikowania się - stosuje zasady sprzyjające jasności wypowiedzi - dostrzega różnice w komunikacji jedno- i dwukierunkowej - potrafi ...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie do życia w rodzinie
Szukaj poza portalem: