ZalogujZarejestruj

257 zasobów Edukacja wczesnoszkolna Język obcy nowożytny Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

What time is your flight?
2350
2017-02-16
What time is your flight?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”What time is your flight?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazek zegara tarczowego wskazuje godzinę, po upływie czasu wyświetla się...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Czy znasz poprawną pisownię nazw przedmiotów i miejsc na dworcu kolejowym?
2500
2017-02-16
Czy znasz poprawną pisownię nazw przedmiotów i miejsc na dworcu kolejowym?
Quiz interaktywny (wpisz) - uczeń klika na obrazek i słyszy, co obrazek przedstawia. Zadaniem ucznia jest poprawne wpisanie usłyszanego wyrażenia. Klikając na znak zapytania można skorzystać z podpowiedzi.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Poznaj pisownię nazw miejsc na lotnisku.
2339
2017-02-16
Poznaj pisownię nazw miejsc na lotnisku.
Quiz interaktywny (przeciągnij i upuść) - uczeń klika na obrazek i słyszy, co obrazek przedstawia. Uczeń ma za zadanie przeciągnąć rozsypane litery, tak aby poprawnie ułożyć usłyszane wyrażenie.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Ułóż zdania o metrze!
2379
2017-02-16
Ułóż zdania o metrze!
Cztery quizy interaktywne (przeciągnij i upuść) z wykorzystaniem nagrań audio - uczeń słucha nagrania, a następnie przeciąga wyrazy, żeby ułożyć poprawne zdanie.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Poćwicz pisownię nazw związanych z dworcem kolejowym.
2474
2017-02-16
Poćwicz pisownię nazw związanych z dworcem kolejowym.
Quiz interaktywny (przepisz) - uczeń klika na obrazek znajdujący się na ekranie, słyszy nagranie, czyta tekst i wpisuje w puste miejsce to, co usłyszał i przeczytał.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Edukacja polonistyczna, Zajęcia techniczne
Na dworcu kolejowym.
1824
2017-02-16
Na dworcu kolejowym.
Trzy quizy interaktywne związane z dworcem kolejowym: "quiz interaktywny połącz liniami" - uczeń łączy obrazki ze słówkami; "quiz wykreślanka" - uczeń ma za zadanie odnaleźć wśród rozsypanych liter nazwy przedmiotó...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Rozpoznaj miejsca na lotnisku!
1981
2017-02-16
Rozpoznaj miejsca na lotnisku!
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) - uczeń słyszy nazwę miejsca na lotnisku, następnie ma za zadanie wybrać obrazek przedstawiający wskazane miejsce.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia techniczne
Czy znasz poprawną pisownię nazw miejsc na lotnisku?
1816
2017-02-16
Czy znasz poprawną pisownię nazw miejsc na lotnisku?
Quiz interaktywny (wpisz) - uczeń klika na obrazek i słyszy, co obrazek przedstawia. Zadaniem ucznia jest poprawne wpisanie usłyszanego wyrażenia. Klikając na znak zapytania można skorzystać z podpowiedzi.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Słowniczek - lotnisko!
1967
2017-02-16
Słowniczek - lotnisko!
Quiz interaktywny (słowniczek) - po kliknięciu na obrazek uczeń słyszy i powtarza nazwy przedmiotów i miejsc związanych z lotniskiem, dzięki czemu poznaje nowe słówka i uczy się ich poprawnej wymowy.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Where’s platform 1?
1962
2017-02-16
Where’s platform 1?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”Where’s platform 1?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazki wskazuje drogę na peron, po upływie czasu wyświetla się prawidłowa...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Jak szybko piszesz? (1)
1500
2017-02-16
Jak szybko piszesz? (1)
Quiz interaktywny - uczeń ćwiczy pod presją czasu pisownię wyrazów w języku angielskim związanych z pobytem na lotnisku, w metrze i na dworcu: train, train station, platform, ticket office, single ticket, return ticket, Airport, departures, arrival...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Where’s the baggage reclaim?
1979
2017-02-16
Where’s the baggage reclaim?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”Where’s the baggage reclaim?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazki wskazuje drogę, po upływie czasu wyświetla się prawidłowa...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Szukaj poza portalem: