ZalogujZarejestruj

10482 zasobów Gimnazjum Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki


     Kontrasty społeczne i gospodarcze Indii - galeria
9667
2013-11-23
Kontrasty społeczne i gospodarcze Indii - galeria
Obrazy przedstawiające zróżnicowanie gospodarcze Indii.
Gimnazjum
Geografia

    A jednak się kręci
5906
2013-11-23
A jednak się kręci
Film przedstawiający ruch obiegowy Ziemi.
Gimnazjum
Geografia

    Bliski Wschód - prezentacja
9873
2013-11-23
Bliski Wschód - prezentacja
Prezentacja przedstawiająca światowe zasoby ropy naftowej oraz poziom rozwoju gospodarczego regionu Bliskiego Wschodu.
Gimnazjum
Geografia

    Bliski Wschód - ćwiczenie
4693
2013-11-23
Bliski Wschód - ćwiczenie
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu głównych konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
Gimnazjum
Geografia

    Budowa litosfery
6729
2013-11-23
Budowa litosfery
Wyjaśnienie pojęcia - płyta litosfery. Przedstawienie cech płytowej budowy litosfery oraz wskazanie związków między jej budową a występowaniem zjawisk wulaknicznych i trzęsień ziemi. Omówienie stref oraz skutków trzęsień ziemi. Wskazanie na mapie...
Gimnazjum
Geografia

    Cechy kulturowe Bliskiego Wschodu
5549
2013-11-23
Cechy kulturowe Bliskiego Wschodu
Określenie położenia geograficznego i podziału politycznego na Bliskim Wschodzie. Wskazanie głównych obszarów występowania i wielkości zasobów światowych ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. Wskazanie cech kulturowych, wielkości zasobów ropy nafto...
Gimnazjum
Geografia

    Chiny - karta pracy
5238
2013-11-23
Chiny - karta pracy
Obliczenia z zakresu demografii Chin, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Gimnazjum
Geografia

    Czytanie mapy
5284
2013-11-23
Czytanie mapy
Przedstawienie różnic między mapami ogólnogeograficznymi a mapami tematycznymi. Wyjaśnienie pojęcia skali. Podział na mapy topograficzne, przeglądowo-topograficzne oraz mapy przeglądowe wraz z podaniem przykładów. Wskazanie najważniejszych form u...
Gimnazjum
Geografia

    Czytanie mapy - prezentacja
6979
2013-11-23
Czytanie mapy - prezentacja
Prezentacja przedstawiająca krzywą hipsograficzną oraz różnie obiekty geograficzne na świecie.
Gimnazjum
Geografia

    Czytanie mapy - ćwiczenie
7816
2013-11-23
Czytanie mapy - ćwiczenie
Ilustracja interaktywna przedstawiająca najważniejsze formy ukształtowania powierzchni Ziemi oraz sposoby ich przedstawienia na mapie.
Gimnazjum
Geografia

    Demografia Polski
4871
2013-11-23
Demografia Polski
Przedstawienie danych dotyczących demografii Polski: liczba ludności, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, struktury płci, średniej długości życia oraz wyjaśnienie poszczególnych pojęć. Obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego, zgonów i ...
Gimnazjum
Geografia

    Demografia Polski - karta pracy
5189
2013-11-23
Demografia Polski - karta pracy
Tworzenie wykresów obrazujących zmiany liczny ludności oraz przyrost naturalny, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Gimnazjum
Geografia
Szukaj poza portalem: