ZalogujZarejestruj

2 zasobów Gimnazjum Język regionalny - język kaszubski Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Òjczëstô mòwa - podręcznik do nauki języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach, III etap edukacyjny
6413
2012-02-24
Òjczëstô mòwa - podręcznik do nauki języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach, III etap edukacyjny
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej...
Gimnazjum
Język regionalny - język kaszubski
Język regionalny - język kaszubski. Gimnazjum. Podstawa programowa
3945
2011-05-02
Język regionalny - język kaszubski. Gimnazjum. Podstawa programowa
Fragmenty Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.Strony 212-215 i 257 z załącznika n...
Gimnazjum
Język regionalny - język kaszubski
Szukaj poza portalem: