ZalogujZarejestruj

1200 zasobów Gimnazjum Geografia Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli.
22467
2015-03-16
Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli.
Praktyczna  pomoc dydaktyczna do pracy z uczniem uzdolnionym geograficznie dla nauczycieli na różnych etapach edukacyjnych.
Gimnazjum
Geografia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Przyroda
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Program INTERBLOK. Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum
23051
2014-06-30
Program INTERBLOK. Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum
Program INTERBLOK stanowi narzędzie do rozbudzania zainteresowań uczniów metodami angażującymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych. W programie, cele kształcenia ogólnego, zgodnie z założeniami Podstawy programowej ...
Gimnazjum
Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Informatyka, Matematyka, Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)

    Zdobywanie informacji turystycznych o mieście
7437
2013-11-23
Zdobywanie informacji turystycznych o mieście
Film przedstawiający jak zdobywać informacje turystyczne przy pomocy serwisu internetowego Tripadvisor.com.
Gimnazjum
Geografia

    Europa wita - prezentacja
18831
2013-11-23
Europa wita - prezentacja
Prezentacja przedstawiająca zagadnienia związane z turystyką europejską.
Gimnazjum
Geografia

    Turystyka w Europie
8643
2013-11-23
Turystyka w Europie
Omówienie czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych sprzyjających rozwojowi turystyki w Europie. Wskazanie pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju turystyki w Europie. Opracowanie trasy wycieczki podając atrakcje turystyczne.
Gimnazjum
Geografia

    Urząd pracy
6757
2013-11-23
Urząd pracy
Obrazy przedstawiające bezrobocie rejestrowe w Polsce w latach 2011-2012, stopę bezrobocia i liczbę bezrobotnych oraz inne zagadnienia związane z problemem bezrobocia.
Gimnazjum
Geografia

    Problemy na rynku pracy w Polsce
5913
2013-11-23
Problemy na rynku pracy w Polsce
Omówienie problemów na rynku pracy w Polsce oraz we własnym regionie. Wskazanie przyczyn bezrobocia w Polsce oraz ich społecznych i ekonomicznych skutków.
Gimnazjum
Geografia

    Problemy na rynku pracy w Polsce - ćwiczenie
7093
2013-11-23
Problemy na rynku pracy w Polsce - ćwiczenie
Ćwiczenie polegające na omówieniu zmiany w strukturze bezrobocia w Polsce po 1989 roku oraz przyczyn bezrobocia.
Gimnazjum
Geografia

    Europa Południowa - ćwiczenie
8695
2013-11-23
Europa Południowa - ćwiczenie
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę na temat miast Europy Południowej.
Gimnazjum
Geografia

    Europa Południowa
10016
2013-11-23
Europa Południowa
Wskazanie krajów Europy Południowej oraz związków między rozwojem turystyki w tamtych regionach a warunkami przyrodniczymi i dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej.
Gimnazjum
Geografia

    Walory turystyczne Europy Południowej
23067
2013-11-23
Walory turystyczne Europy Południowej
Obrazy przedstawiające walory turystyczne Europy Południowej.
Gimnazjum
Geografia

    Środowiska przyrodnicze sąsiadów Polski
12228
2013-11-23
Środowiska przyrodnicze sąsiadów Polski
Przedstawienie położenia Polski w Europie. Wskazanie krajów sąsiadujących z Polską. Omówienie środowiska przyrodniczego krajów sąsiadujących oraz wskazane ich zróżnicowania społecznego i gospodarczego.
Gimnazjum
Geografia
Szukaj poza portalem: