ZalogujZarejestruj

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Adres:
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa

Date kontaktowe:
Telefon: 507 938 627
Email: zarzad@psr.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Cele działalności:

  • integracja polskiej społeczności racjonalistów w związek zdolny do podejmowania działań na rzecz upowszechniania samodzielnego i krytycznego myślenia,
  • rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego,
  • popularyzacja nauki i metody naukowej,
  • działanie na rzecz rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od Państwa oraz neutralności światopoglądowej Państwa.
  • wspieranie i obrona praw osób dyskryminowanych, w szczególności na tle światopoglądu, orientacji seksualnej, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego oraz płci, a także pomoc w realizacji własnych praw,
  • propagowanie postaw twórczych, aktywnych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego,
  • działalność na rzecz rozwoju zainteresowań, wiedzy i horyzontów umysłowych członków stowarzyszenia.

Historia:

Jesteśmy częścią polskiego ruchu laickiego, którego korzenie sięgają okresu zaborów. W 1907 r. w Warszawie powstało Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich. Zlikwidowane przez władze carskie, organizacje laickie odrodziły się w II Rzeczpospolitej. W warunkach dominacji jednego wyznania, międzywojenni wolnomyśliciele opowiadali się za laicyzacją przestrzeni publicznej: chcieli świeckich szkół, cmentarzy i urzędów stanu cywilnego. Propagowali zasady wolności sumienia i tolerancji religijnej, szerzyli myśl niezależną od przesądów, bronili wolności przekonań w nauce, sztuce, religii i polityce. Na łamach prasy laickiej („Myśl Wolna”, „Wolnomyśliciel Polski”, czy „Racjonalista”) publikowali m.in. Ludwik Krzywicki, Jan Baudouin de Courtenay, Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Boy-Żeleński. W 1936 r. władze zlikwidowały organizacje i prasę wolnomyślicielską.

Ruch kontynuuje działalność w okresie PRL-u. Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, czy Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej promują światopogląd racjonalistyczny, zajmują się ochroną praw niewierzących, prowadzą szeroką działalność wydawniczą, oświatową i badawczą. Powstaje pierwszy polski przegląd religioznawczy „Euhemer”. Po 1989 r. środowiska laickie stały się jeszcze bardziej zróżnicowane.

 

Pokaż wszystkie zasoby Instytucji

Zasoby dodane przez dostawcę

Rozsądek. Cykl - Poznać humanizm. Część V
5776
2012-10-08
Rozsądek. Cykl - Poznać humanizm. Część V
Cykl "Poznać humanizm", zawiera scenariusze lekcji etyki dla wszystkich etapów edukacyjnych.Celem scenariusza lekcji pt. "Rozsądek" jest nauczenie podejmowania decyzji w trudnych kwestiach, kierując się rozsądkiem.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka
Wolność. Cykl - Poznać Humanizm. Część IV
5214
2012-05-13
Wolność. Cykl - Poznać Humanizm. Część IV
Cykl "Poznać Humanizm" zawiera scenariusze lekcji etyki dla wszystkich etapów edukacyjnych.Celem scenariusza lekcji pt."Wolność" jest przybliżenie dzieciom pojęcia wolności, określenie czym jest wolność, o kim można powiedzieć, że jest wolny....
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka
Poczucie Wspólnoty. Cykl - Poznać Humanizm. Część III
6592
2012-03-06
Poczucie Wspólnoty. Cykl - Poznać Humanizm. Część III
Klasa wyjechała na wycieczkę. Jest już wieczór i trzeba wrócić autobusem do miasta. Jednak nie ma jednej osoby, Janka.Scenariusze lekcji etyki ułożone i publikowane jako cykl.Pochodzą ze zbioru „Humanismus kennen lernen” opracow...
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka
Równość. Cykl - Poznać humanizm. Część II
4389
2012-01-29
Równość. Cykl - Poznać humanizm. Część II
Cykl "Poznać humanizm", zawiera scenariusze lekcji etyki dla wszystkich etapów edukacyjnych.Celem scenariusza lekcji "Równość" jest uświadomienie dzieciom, że równości nie należy rozumieć jako jednakowości, lecz jako sprawiedliwe trak...
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka
Przynależność do natury. Cykl - Poznać Humanizm. Część I.
4540
2011-12-29
Przynależność do natury. Cykl - Poznać Humanizm. Część I.
Scenariusze lekcji etyki ułożone i publikowane jako cykl.Pochodzą ze zbioru „Humanismus kennen lernen” opracowanego przez Humanistischer Verband Deutschlands (Humanistyczny Związek Niemiec).Podczas lekcji z cyklu uczniowie odnoszą się do nastę...
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka